İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ EDİNME HAKKI SAHA ÇALIŞMASINDA 100 PUANLA BİRİNCİ OLDU


Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemeye yönelik olarak çıkarılan 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” olumlu sonuçlar vermeye başladı. Kanun'un uygulanmasının sahada oluşturduğu sonuçlarla ilgili çalışma, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından yapıldı.


İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir, Antalya, Sivas, Konya, Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve Diyarbakır'dan oluşan 13 pilot ilde yapılan saha çalışmasında; valiliklerin, belediyelerin, il sağlık müdürlüklerinin, il çevre müdürlüklerinin, sosyal hizmet il müdürlüklerinin ve sahil güvenlik birimlerinin bilgi edinme hakkı konusunda ki çalışmaları değerlendirildi.


Yapılan çalışmada, çevre, bütçe, altyapı, ulaşım, imar, sosyal hizmet, özürlüler konularında toplam 890 soru soruldu.


100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede il sağlık müdürlükleri içinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlükleri 100 tam puan alarak birinciliği paylaştılar. Bu illeri 92 puanla Eskişehir, 83 puanla Erzurum takip ederken 25 puan alan Adana İl Sağlık Müdürlüğü sağlık müdürlükleri içinde en düşük puanı alan Müdürlük oldu.


Valilikler değerlendirmesinde 94 puanla Ankara Valiliği ilk sırayı alırken, 93 puanla Sivas Valiliği ikinci, 88 puanla Bursa Valiliği üçüncü sırada yer aldı.


Belediyeler değerlendirmesinde ise Antalya ve Erzurum 96 puanla ilk sırada yer alırken, 87 puanla Eskişehir, 84 puanla Sivas üçüncü oldu.


Yapılan saha araştırması sonucunda uygulamada en çok Elden başvurularda kurum içi yönlendirme eksikliği Başvurunun kayda girmesi konusunda sorunlar vatandaşın kendi başvurusunu takibi İnternet yoluyla yapılan başvurularda sistem bozuklukları Standart uygulama eksikliği konularında sorunlara yaşandığı ortaya çıktı.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı Bilgi Edinme Hakkı Proje Saha Sonuçları için tıklayınız.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip