2010 KIZAMIK KIZAMIKÇIK GENELGESİ YAYINLANDI

MEVZUAT

 
    
Kızamık-Kızamıkçık-KKS Sürveyansı Genelgesi 2010
Olası Kızamık Kızamıkçık Vakaları için Bilgilendirme Şemaları
Ek 1 Kızamık Kızamıkçık Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu
Ek 2 Kızamık Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu
Ek 3 Laboratuvar Rehberi
Ek 4 İzolasyon Önlemleri
Ek 5 Form 016
Ek 6 Form 017-A
Ek 7 GBP Surveyans Formu
Ek 8 SGBTSM Vaka Cetveli
Ek 9 Labaratuvar Listesi
Ek 10 İl Vaka Cetveli Hazırlama Yönergesi
Ek 11 BHM Haftalık Bildirim Formu
Ek 12 KKS Vaka İnceleme Formu
Ek 13 Form 017-C
Ek 14 Aktif Surveyans Tutanak
Ek 15 Aktif Surveyans Bildirim
Ek 16 Salgın Raporu Örneği