Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Açılış İşlemleri

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açılış başvurusu bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığı'na yapılır ve işlem takibi buradan yürütülür. Yönetmeliğe göre Uygunluk Belgesi alınmadan faaliyete başlanamaz.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

YÖNETMELİKÇE İSTENEN EVRAKLAR

İşlem Adımları :

İstenen evraklar eksiksiz olarak İlçe Sağlık Grup Başkanlığına teslim edilir. İlçe SGB evrakları İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şubesine gönderir. Şubede incelenen dosya da eksiklik yoksa Kuruluş adına Uygunluk Belgesi, Dişhekimleri adına Çalışma Belgesi Müdürlük tarafından imzalanır.

Başvuru Yeri :

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Hazırlanan dosya iki nüsha olarak hazırlanır. Evrakların asılları İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlüğe gelecek dosyada fotokopi evrak kabul edilmez. Dosyada bulunan fotokopi evrakların tamamına Sağlık Grup Başkanlığı tarafından "Aslı Gibidir" kaşesi yapılması zorunludur. Belgeler Mesul Müdüre teslim edilir.

Geri Dön
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip