LABORATUVAR RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

992 ve 3153 sayılı Kanun kapsamındaki laboratuarlar hk. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/09/2003 tarih ve 14509 sayılı Genelgesi esastır. Bu tür müesseseler müstakil açılabildikleri gibi poliklinik hastane vb. müesseseler bünyesinde de açılabilirler. Laboratuarı açacak olan hekim serbest sağlık mensubu olarak kaydı yapılmadan diğer ruhsat işlemleri yürütülmez. Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı. ( Sağlık Grup Başkanlığı - Sağlık Müdürlüğü ile ilgili işlemlerde 2 nüsha hazırlanması gerektiği gibi. Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, ilgili uzmanın branşı-adı soyadı-yerin adresi-telefonu yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı, ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

Başvuru Yeri :İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.NOT: 1-Açılacak Laboratuar Tıp Merkezi yada Poliklinik bünyesinde ise Çalışma Uygunluk Belgesinin noter onaylı örneği,NOT: 2-Teftiş sonucu Müdürlüğümüze geldikten sonra ilgili hekime ruhsat çıkarılması için en son olarak Diploması ve Uzmanlık Belgesi ile iki adet fotoğraf Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Geri Dön

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip