logo

Mümessil Ecza Deposu Açma İşlemleri

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

 • Deponun adresini, yerleşimini ve iş akış şemasını da gösteren İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı kroki (kroki kanun hükümlerince uygun olduğunun Sağlık Müdürlüğünce veya Sağlık Ocağı Tabipliğince onaylı vaziyet planını ve ölçümleri gösterir şekilde olacak)
 • Depoda yürütülen faaliyetler ile ilgili belgelere;
 • Depolama etiketleme ambalajlama Türkçe prospektüs ilavesi v.s.
 • Hangi Ürünlerin depolandığı (İlaç, Kozmetik, Kan Ürünleri, Aşılar v.b. Depodaki faaliyetleri düzenleyen Standart Çalışma Yöntemleri (depolama,etiketleme, temizlik, validasyon v.b. gibi)
 • Depo bir şirket tarafından kuruluyorsa ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesinin, noterden onaylı sureti,
 • Ruhsat harcının ödendiğini gösteren makbuz,
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge,
 • Depoya Eczacı bir Mesul Müdür atanması gerekmekte olup, gerekli belgeler:
 • Depo sahibinin mesul müdür atama yazısı,
 • Mesul Müdürün görevi kabul ettiğine dair dilekçesi,
 • Resmi mühürle onaylı ve yeni tarihli nüfus cüzdanı örneği,
 • Mesul müdürün el yazısı ile yazılmış kısa özgeçmişi,
 • Mezuniyet belgesinin aslı veya diplomanın noterlikçe onaylanmış sureti, var ise uzmanlık belgesinin noterlikçe onaylı sureti,
 • 6197 sayılı kanunun 4.Maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyetinin bulunmadığına dair adli sicil belgesi,
 • Yakın tarihte çekilmiş 2 adet fotoğraf (polaroid ve renkli fotokopi olmayacak),
 • Resmi mühürle onaylı ve yeni tarihli Sağlık ve Göz raporu,
 • Mesul Müdürün bağlı olduğu Eczacı Odasından alacağı oda kayıt belgesi,
 • Mesul Müdür daha önce başka bir işte çalışmış ise oradan ayrıldığını kanıtlayan belge (Belgeyi imzalayan yetkilinin unvanı ve isminin belirtilmesi),
 • Tebellüğ Belgesi,
 • Evli Bayan Eczacılardan Evlilik Cüzdanının Noter Tasdikli Fotokopisi.
 • Sağlık raporunda eczacılık yapmasında fiziksel ve ruhsal açıdan sakıncayoktur ibaresi bulunacaktır.
 • Göz Raporu özel bir sağlık kurumundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığından tasdik edilmiştir

Başvuru Yeri :

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Örnek Form :

Matbu açılış

Yönetmelik