logo

HASTA HAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Hasta Hakları Halkla Buluşuyor.

Gündem/ Haber

2012 İsmeklerde Hasta Hakları Eğitimi

2011 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünün işbirliği ile toplum eğitimleri yapılmaya başlanmıştır. Vatandaşların hastaneye başvurduklarında, haklarının ve sorumluluklarının neler olduğu hakkında bilgi vermek amacıyla, 2012 yılı içerisinde, hastanelerimizde görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumluları tarafından İSMEK'lerde hasta hakları eğitimi verilecek şekilde bir program hazırlanmıştır. Söz konusu eğitimlere katılan vatandaşlara haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde Hasta Hakları Birimlerine başvuru yapmalarının önemi ve her başvurunun değerli olduğu anlatılmaktadır. Eğitim programı, İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan kısa film gösterimi ile başlayıp yine Koordinatörlüğümüzce hazırlanan anketlerin katılımcılar tarafından doldurulması ve Hasta Hakları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtılması ile devam etmektedir. Eğitimler soru ve cevap bölümü ile interaktif olarak son bulmaktadır.

Sağlık Personeli İşaret Dili Öğreniyor

07.10.2010 tarih ve 2010/79 sayılı genelgenin uygulanması gereği, özürlü bireylerin ve özel ihtiyaç gruplarında yer alan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanması, hizmet talep eden özürlü bireylerimizin ihtiyaç durumuna uygun ortamlarda, mağdur edilmeden tedavilerinin sağlanarak, sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Bu genelge gereğince Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü'nce organize edilen “İşaret Dili Temel Eğitimi”nin 1. etabında toplam 58 sağlık çalışanı eğitim almıştır. İşaret Dili Eğitmenleri Samet Demirtaş ve Hasret Dilsiz tarafından verilen kurs, 13.09.2011 tarihinde başlayarak 10 hafta sürmüş ve 13.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen seviye sınavı ile sona ermiştir. Eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarına Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Daire Başkanlığı tarafından katılım belgesi verilecektir.

Özürlü Bireylere Nitelikli Sağlık Hizmeti

2010/79 sayılı genelge uyarınca, özürlü bireylerin ve özel ihtiyaç gruplarında yer alan kişilerin sağlık hizmetlerinden mağdur olmadan faydalanması ve aldıkları sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ayaklı ya da yatarak tedavi hizmeti veren tüm kurumlarımızda çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlıkça bu doğrultuda hazırlanan EK-2 Formu, Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Özel Hastaneler, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Verem Savaş Dispanserlerine gönderilmiştir. Söz konusu form, adı geçen sağlık kurumlarının özürlü bireylere hizmet verirken gerekli personel, fiziksel ve çevre koşullarına sahip olup olmadıklarının belirlenmesini ve kurumların form çerçevesinde tespit edilen eksikliklerini en çok doksan gün içinde tamamlamalarını amaçlamaktadır.

2011 Hasta Hakları Hizmetiçi Eğitimi

19 Ekim 2011 tarihinde Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan Hasta Hakları Kurul Başkanlarına ve Hasta Hakları Birim personellerine yönelik Hasta Hakları Hizmet İçi Eğitimi düzenlenmiştir.

Diğer Haber Başlıkları
2011 İsmeklerde Hasta Hakları Eğitimleri
Hasta Okullarında Hasta Hakları
Güngören Kültür Merkezinde Hasta Hakları
Hasta Hakları Günü kutlamaları yapıldı.
Hasta Hakları Dökümantasyon Eğitimi yapıldı.
Ruh Sağlığı Haftası Kutlandı.
İletişim Eğitimleri Tamamlandı.
Yaşlıları ve Engellileri Yalnız Bırakmadık.
Sağlıkta Haklar Kardeştir.
2010 Sağlıkta Haklar Sempozyumu ve Çalıştayı” 10-12 Mart tarihlerinde bir çok bilim adamı, akademisyen ve meslek gruplarının katılımı ile yapıldı.
Hekim Seçme Uygulaması Yaygınlaşıyor.
Neyi Nasıl Yapabilirim?