Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme

Kanunlar

MEVZUAT
    
2004 Bütçe Kanunu İlgili Madde
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

Genelgeler

MEVZUAT
    
%2 Merkez Payı Alınmaması Hakkında Genelge
Ek Ödemeye İlişkin Genelge
Performansa Dayalı Döner Sermaye Yönergesi Hakkında Genelge                                                    

Yönergeler

MEVZUAT
     Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergeye Dair Değişiklik
Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergeye Dair Değişiklik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci Ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
Semt Poliklinikleri Yönergesi
Yürürlükten Kalkan Yönerge

Açıklamalar

    
Girişimsel işlemler Puan listesinde (4. AMELİYATLAR) başlığında yer alan, ameliyat ve girişim gruplarının puan aralıkları
1.Basamak Örnek Ayıklanmış Kodlar
Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin Geçici 1. Maddesinin açıklaması.
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Benzeri Laboratuar Hizmetlerini Yürütenlerin, Bilimsel Çalışma Destek Puanı ve Eğitici Destekleme Puanı Hesaplaması
4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Sağlık Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Tutarı
Tıbbi cihaz hizmet alımı ve bina kiralamaları hakkında genelgelerin yeni ek ödeme uygulaması çerçevesinde, tekrar değerlendirilmesi hakkında bilgi notu
Bilimsel Çalışma Destek Puanı ve Eğitici Destekleme Puanı Hakkında Açıklama
Devlet Hastaneleri Başhekim ve Başhekim Yardımcılarının Net Performans Puan Hesaplaması
Ek ödemeye esas muayene ve girişimsel işlem puanları
İhale - satın alma komisyonu üyeleri, muayene komisyonu üyeleri, sayman mutemetleri ve ayniyat saymanlarının ek puan hesaplamaları
Yönergede geçen anestezi işlemlerinde “uzman ve anestezi teknisyeni birlikte" ifadesi hakkında açıklama
Türk Cerrahi Derneği tarafından yapılan performansaya dayalı ek ödeme anket sonuçları.Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip