logo

İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ AŞAMA UYUM EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasına ve 06.07.2005 tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında Yönetmeliğe göre aile hekimi olarak sözleşme imzalamak isteyen tabipler ile Aile Hekimliği Uzmanları dışındaki uzman tabiplerin, Birinci Aşama Uyum Eğitimi alması ve sertifika sahibi olması zorunludur.

  • İlimizde Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimleri, 2006 yılı itibariyle başlamış olup, 2009 yılı itibariyle İstanbul diğer 22 ille beraber pilot il kapsamına alınmıştır.
  • İstanbul İl sınırları içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan hekimler ile Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman tabip ve tabipler ile kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden bu eğitimlere katılmak isteyenler, aşağıda bulunan ilgili başvuru dilekçesini doldurduktan sonra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumları aracılığıyla, kamu görevlisi olmayanlar da normal posta yoluyla yada elden Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine ulaştıracaktır.
  • İkinci ve üçüncü basamakta çalışan tabip ve uzman tabiplerin Birinci Aşama Uyum Eğitimleri hizmet bedeli kendi döner sermayelerince karşılanacaktır.
  • Eğitime katılmak isteyen özelde /serbest çalışan tabiplerin katılımcı başına düşen eğitim hizmeti bedelleri ise kendilerinden tahsil edilerek döner sermaye hesabına aktarılacaktır.

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI DIŞINDAKİ UZMAN TABİPLERİN DİKKATİNE

Uzman tabipler,

Aile Hekimi olduğunda mevcut uzmanlık ünvanını ve mevcut uzmanlığının tıbbi uygulama ve girişim yetkilerini kullanamayacaktır. Sadece Aile Hekimi ünvanını ve Aile Hekimliği disiplininin tıbbi uygulama ve girişim yetkilerini kullanabilecektir.

Modüller halinde 1 yıl sürecek Aile Hekimliği İkinci Aşama Eğitimleri'ne katılmadığı takdirde Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası geçersiz olacaktır ve Aile Hekimi olarak çalışmaya devam edemeyecektir.

Part time (yarı zamanlı) çalışamayacaktır.

Uyum eğitimleri 1 hafta sürelidir ve devam zorunluluğu vardır, sertifika almak için devam zorunludur.