İSTANBUL İLİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ AŞAMA UYUM EĞİTİMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasına ve 06.07.2005 tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında Yönetmeliğe göre aile hekimi olarak sözleşme imzalamak isteyen tabipler ile Aile Hekimliği Uzmanları dışındaki uzman tabiplerin, Birinci Aşama Uyum Eğitimi alması ve sertifika sahibi olması zorunludur.

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI DIŞINDAKİ UZMAN TABİPLERİN DİKKATİNE

Uzman tabipler,

Aile Hekimi olduğunda mevcut uzmanlık ünvanını ve mevcut uzmanlığının tıbbi uygulama ve girişim yetkilerini kullanamayacaktır. Sadece Aile Hekimi ünvanını ve Aile Hekimliği disiplininin tıbbi uygulama ve girişim yetkilerini kullanabilecektir.

Modüller halinde 1 yıl sürecek Aile Hekimliği İkinci Aşama Eğitimleri'ne katılmadığı takdirde Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası geçersiz olacaktır ve Aile Hekimi olarak çalışmaya devam edemeyecektir.

Part time (yarı zamanlı) çalışamayacaktır.

Uyum eğitimleri 1 hafta sürelidir ve devam zorunluluğu vardır, sertifika almak için devam zorunludur.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip