AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ

Birim Tanımı:

Aile Hekimliği; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve diğer anabilim dalları gibi ayrı ve kendine özgü özellikleri olan bir tıp disiplinidir. Aile Hekimi ve Genel Pratisyen terimleri, dünyada eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ve birinci basamak sağlık hizmeti konusunda özgün uzmanlık eğitimi almış tıp doktorunu tanımlar. Ülkemizdeki pratisyen hekim terimi ise tıp fakültesinden sonra uzmanlık eğitimi almamış hekim için kullanılmaktadır.

Aile Hekimliği; birinci basamakta çalışacak hekimleri yetiştiren, sağlık hizmetlerinde maliyeti azaltan, her ülkenin sağlık sistemine uyarlanabilen akademik ve klinik bir disiplindir.

24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca;

Aile Hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

Aile Sağlığı Elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanıdır.

Aile Hekimliği Uygulaması Destek Hattı için tıklayınız.

Gündem/ Haber

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 5060 sayı ve 20.02.2009 tarihli yazısı gereği 2009 yılı içerisinde Aile Hekimliği Pilot Uygulama sürecine dahil edilmesi istenilen 22 ilden biri olan İstanbul 'da,Aile Hekimliği 1. aşama uyum eğitimleri aralıksız sürdürülüyor.

Eğitim Yapılan TarihlerDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip