logo

SAĞLIK İSTATİSTİK FORMLARI

ICD-10 ULUSLARARASI HASTALIK KODLARI

Bütçe Uygulama Talimatına göre; 01.07.2005 tarihinden itibaren Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması ICD-10 da belirtilen Hastalık Sınıf Adı ile Hastalık Kodu’nun faturalarda bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. Sistemlere göre sınıflandırılmış hastalık kodları ve açıklamaları aşağıdadır. Ayrıca Excel formatında tüm kodları indirmek için tıklayınız.

Gruplar
Açıklaması
Bazı Enfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar(A00-B99)
Neoplazmlar(C00-D48)
Kan ve Kan Yapıcı organların Hastalıkları ve İmmün Sistemin Bazı Bozuklukları(D50-D89)
Endokrin, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları(E00-E90)
Mental ve Davranışsal Bozuklukları (F00-F99)
Sinir Sistemi Hastalıkları(G00-G99)
Göz ve Adnekslerinin Hastalıkları(H00-H59)
Kulak ve Mastoid Çıkıntı Hastalıkları
Dolaşım Sistemi Hastalıkları(l00-l99)
Solunum Sistemi Hastalıkları (J00-J99)
Sindirim Sistemi Hastalıkları(K00-K93)
Deri ve Derialtı Dokunun Hastalıkları(L00-L99)
Kas iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları(M00-M99)
Genitoüriner Sistem Hastalıkları(N00-N99)
Gebelik, Doğum ve Lohusalık(O00-O99)
Perinatal Dönemden Kaynaklanan Bazı Durumlar(P00-P99)
Konjenital Malformasyonlar, Deformasyonlar ve Kromozom Anomalileri(Q00-Q99)
Semptomlar, Belirtiler ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Başka Yerde Sınıflanmamış(R00-R99)
Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlerin Bazı Diğer Sonuçları(S00-T98)
Hastalık ve Ölümün Dış Sebepleri(V01-Y98)
Sağlık Servisleriyle Temas ve Sağlık Durumunu Etkileyen Faktörler(Z00-Z99)
Neoplazma morfolojisi
Mortalite ve Morbidite Listesi
Tanımlamalar