BASIN BÜROSU

Basın Bültenleri

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, kamunun en büyük, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da ilk çocuk hematoloji- onkoloji merkezini 2009 Mayıs- Haziran aylarında faaliyete geçiriyor

Bilindiği gibi kanser, sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de öldürücülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 25 milyon kişi kanserle yaşamakta, her yıl yaklaşık 12 milyon kişi yeni kanser tanısı almakta ve yaklaşık 7 milyon kişi kanserden kaybedilmektedir. Dünya nüfusundaki büyüme ve yaşlı nüfusun artması ile 2030 yılında kanser yükünün artacağı; yıllık 27 milyon kişinin yeni kanser tanısı alacağı, 17 milyon kansere bağlı ölüm görüleceği ve 75 milyon kişinin ise kanserle yaşayacağı tahmin edilmektedir.

Kanser kayıtçılığı, kanser ile mücadelede ilk kilometre taşıdır. Kanseri kontrol edebilmek ve kanser kontrolü ile ilgili faaliyetlerimizi planlayabilmek, etkili biçimde sürdürebilmek için konması gereken akılcı hedeflerin ilk adımıdır. Kanser tipleri, ne zaman ortaya çıktığı, hastalık yükünün ne olduğu ancak kanser kayıtçılığı ile ortaya konabilir. Bu amaçla İstanbul'da, hastanelerde tanısı konan kanserlerin bilimsel bir kanser kayıtçılığı çerçevesinde dökümante edilmesi çalışmaları ağırlık kazanmıştır.

Bu çalışmalar; İstanbul halkının gereksinimlerinin belirlenmesi, planlamaların yapılabilmesi, kanserden korunma çalışmaları, erken teşhis ve tarama faaliyetleri ve kanser yükünün azaltılabilmesi amacına hizmet edecektir.

Sağlık Müdürlüğü olarak kanseri önemli toplum sağlığı sorunu olarak görmekte ve bu konuda ciddi yatırımlar yapmaktayız.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 2009 yılının ana temalarından birini "Kanser" olarak belirlemiştir. Bu çerçevede yıl içinde kansere yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.

Kanserlerin üçte biri, etkili kanser kontrol programları yürütüldüğünde önlenebilir niteliktedir. Ülkemizde en sık rastlanan kanserlerden biri olan akciğer kanseri sigara ile yakından ilişkilidir. Tütün ve mamüllerinin kullanımını azaltmaya yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Dumansız Hava Sahası" programına yönelik yoğun çalışmalar sürmektedir.

Tüm kanser vakalarının üçte biri tam olarak tedavi edilebilir.

İstanbul, 12 milyon nüfusa hizmet veren bir şehir olmanın yanı sıra en gelişmiş teknolojiye sahip olması nedeniyle tanı ve tedavinin en üst basamaklarında yer alan eğitim araştırma ve üniversite hastanelerine ev sahipliği yapması nedeniyle kısmen de Türkiye'nin bütününe hizmet vermektedir. Bu güne kadar hastanelerimizde klinik şeflikleri altında yürütülen bu çalışmalar daha kapsamlı hale getirilmek istenmiştir. İstanbul'da kanser hastalarının her türlü probleminin çözüleceği tam donanımlı, Avrupa ve Anadolu yakasında birer adet olmak üzere 2 erişkin onkoloji merkezi kurulması çalışmaları başlamıştır. Anadolu yakasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Avrupa yakasında ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı faaliyet göstermesi planlanan onkoloji merkezlerinin yapılandırılmaları dünya standartları göz önüne alınarak yapılmakta ve 2009-2010 yıllarında faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 2009 Mayıs- Haziran aylarında faaliyete geçirmek üzere kamunun en büyük, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da ilk çocuk hematoloji- onkoloji merkezini kurma çalışmalarını başlatmıştır. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet vermesi planlanan merkez, çocuk hematoloji ve onkoloji hastalarının kapsamlı tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği bir nitelikte planlanmaktadır

Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC), halkın dikkatinin konuya çekilmesi, bilgi ve bilinçlendirmenin artırılması amacı 2000 yılından itibaren 4 Şubatı "Dünya Kanser Günü" olarak ilan etmiştir. 4 yıllık bir süreci de özellikle çocukluk çağı kanserleri ile mücadeleye ayırmıştır.

Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin % 2-4'ünü oluşturmaktadır; Türkiye'de her yıl yaklaşık 3000 çocuk kanser tanısı almaktadır. Çocukluk çağında ortaya çıkabilen tüm kanserlerin % 75'i tam olarak tedavi edilebilmektedir.

Erişkinlerde tarama testlerinin (kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taraması, kolon kanserine karşı tarama, erkeklerde prostat kanseri taraması), erken tanı ve yüksek tedavi şansını sağlamakta olduğu bilinmektedir

Sağlık Bakanlığı ülkemiz genelinde kadınlarda meme ve rahim ağzı kanserine yönelik tarama standartları yayınlamış ve tarama çalışmaları başlatmıştır. Önümüzdeki birkaç ay içinde kolorektal (kalın barsak, rektum) kanserler için taramalar da başlatılacaktır.

Erken teşhis ve tedavi ile yakalanabilecek bu başarıyı sağlamak için, kanserle mücadele kapsamında İstanbul'da erken tanı ve tarama faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu kapsamda kanserde erken teşhis ve taramayı yaygınlaştırmak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri sayısını artırmaya yönelik çalışmalar başlamış olup planlamalar Sağlık Bakanlığının İstanbul için öngördüğü altı bölge üzerinden yürütülmekte olup her bölgeye bir KETEM kurulmasına yöneliktir. Şu anda aktif olarak İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı KETEM hizmet vermektedir.

Ayrıca kanser hastalarının erken teşhis sonrası müracaat edecekleri ve ileri tetkiklerine yönelik geçmiş yıllarda faaliyete geçen 12 eğitim ve araştırma hastanesinde meme poliklinikleri ve 4 eğitim ve araştırma hastanesinde serviks poliklinikleri bulunmaktadır. Açılacak olan KETEM'lerden hastaların bu polikliniklere yönlendirilmeleri hem hastaların takibi açısından hem de hastalara sağlayacağı kolaylık açısından değerlendirilmiş olup entegrasyonla ilgili planlamalar devam etmektedir.

İstanbul'da, toplumumuzda kanser konusundaki bilincin geliştirilmesi amacı ile yoğun olarak eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrencileri bilinçlendirmek amacı ile ilköğretim 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Kanser ve Kanserden Korunma" eğitimleri düzenlenmiştir. 2007-2008 eğitim yılında 195.108 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş; 169.717 öğrenciye ve 6.104 öğretmene ulaşılmıştır. 2008-2009 eğitim yılında 190.555 öğrenci ve 15.000 öğrenci velisine ulaşılması hedeflenmektedir

Ayrıca sağlıklı beslenme; hareketli yaşam ve fiziksel aktivite; sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesi eğitimleri sürmektedir. Bunun yanında kendi kendine meme muayenesi eğitimleri; hizmet içi eğitim ve halk eğitimleri şeklinde sürmektedir.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip