logo

BASIN BÜROSU

Görevler

Basın Bürosu, özel bir büro şeklinde görev yapmaktadır. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün basınla ilişkilerini düzenlemek, Müdürlük faaliyetlerinin yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde yansıtılmasını sağlamak, halkı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek konularında yazılı ve görsel malzeme üreterek kamuoyuna duyurulmasını sağlamak görevlerinin yürütülmesini üstlenmektedir.

Görev tanımlaması sıralamasında

  • İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile ilgili olarak günlük medya takibi yapmak.


  • Bu takip sırasında kamu ve özel sağlık sektörü ile ilgili haberleri derlemek, İl Müdürü ve Müdür Yardımcıları'na ve ilgili şubelere günlük haber sunumu yapmak. Müdürlük ya da bağlı kurumlar hakkında çıkan haberleri, günlük olarak araştımak ve yine Müdürlük adına, Sağlık Müdürü onaylı, medya organlarına yanıtlar vermektir.


  • Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması ile ilgili talepleri, değerlendirilmesi için Makama sunmak ve gerekli yazışmaları yapmak,
  • Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, İstanbul ile ilgili sağlık haberleri hakkında bilgi vermek,


  • İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık muhabirleri ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemek,


  • Basın duyuruları ve basın bültenlerini hazırlamak,


  • Basın toplantıları ile ilgili, medya takibini yapmak ve haber şeklinde değerlendirilmesini sağlamak,


  • Her ay periyodik olarak yayınlanan "İstanbul'da Sağlık" adlı kurum dergisini hazırlamak ve basım aşamalarını takip etmek,


  • Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin İstanbul ziyaretlerinde ki programlarını takip etmek.