Eczane Teknikerliği Yetki Belgelerinin Dağıtımına Başlanmıştır

Yayın Tarihi : 01.08.2014

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eczanede destek personeli olarak çalışan ve Bakanlığımıza müracaat ederek Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenen adayların Bakanlığımız tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda eczane destek personeli yetkilendirme eğitim ve sınavları tamamlanmıştır. Sınavda başarılı olan ve yetkilendirme belgesi almaya hak kazanan eczane destek personelinin isim listesi ve yetki belgeleri Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Yetki belgesi almaya hak kazananların belgeleri imza karşılığı ilgilinin kendisine teslim edilecektir.
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip