Güvenlik Raporlama Sistemi

Yayın Tarihi : 02.05.2016

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazı ile tıbbi süreçlerde yapılan hata bildirimlerini ulusal boyutta toplama, toplanan bildirimler kullanılarak yeni kalite standartlarının geliştirilmesi ve sistemsel boyutta iyileştirme sağlama, tıbbi hatalar konusunda sağlık profesyonellerinin farkındalığını artırma amaçları doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları anonim olarak bildirebilecekleri, ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platform olan Güvenlik Raporlama Sistemi(GRS™) 23 Mart 2016 tarihi itibari ile kullanıma açıldığı, hem sağlık tesislerinde hem de sistemsel düzeyde gelişmeye açık alanların tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan GRS sistemine http://grs.saglik.gov.tr/ adresinden erişilebildiği ve sistem hakkında detaylı bilgiye, internet sitesinde yer alan bilgi merkezi kısmından ulaşılabileceği bildirilmiştirDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip