Okuryazarlık Seferberliği

Yayın Tarihi : 28.02.2018

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOGAN’ın ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOGAN’ın himayelerinde, 'Okuryazarlık Seferberliği’ başlatıldığı; söz konusu Seferberlik kapsamında okuma yazma öğrenmek İsteyen adayların istek ve taleplerinin karşılanması, kendilerine en yakın yerde kurs açılması, okul müdürlerinin bu konuda hassasiyet göstermesi, hafta sonları da dahil olmak üzere okullar ve kurumlardaki derslikler başta olmak üzere ders yapmaya uygun alanların okuma yazma kursları için tahsis edilmesi ve bu konuda gerekli kolaylığın sağlanması ilgi Genelgede belirtilmiştir.

Bu göre;

Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitimi hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıkları görülmektedir.

Bu güne kadar yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülmüştür. 2008 yılına girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4.863.414 kişi (% 9,24) iken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOGAN'm başlatmış ve gerçekleştirmiş oldukları "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası sonunda 2012 yılında bu sayı 2.784.257 kişiye (% 4,93) düşürülmüştür,

2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonu 14 yaş ve üzerindedir. Bu nüfustan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış olanlardan 2.462.613’ü (% 4,09) halen okuma yazma bilmemektedir.

Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde; Okuryazarlık Seferberliği başlatılması planlanmıştır.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olari II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdan; 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır:

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslar vali, kaymakam, il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ilişkin raporlar hazırlanarak kurs bitiminde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip