logo

ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ECZA DEPOSU AÇILIŞ

Ruhsatlandırma için Bakanlığımıza Gönderilecek Dosyaların Düzenlenmesi

***Ecza Depoları ile ilgili ruhsatlandırma ve diğer işlemlere ait dosyalar, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Müdürlüğümüze gönderilerek tarafımızca Bakanlığa iletilmektedir.

***Ruhsatlandırma için düzenlenen dosyalar,1asıl 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha hazırlanır.1 fotokopi İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir, 1 asıl (Tarafımızdan Bakanlığımıza gönderilir) 1 fotokopi dosya da Şubemize teslim edilir.

YENİ AÇILIŞ

İstenen Belgeler:

İlçe Üst yazısı

Mesul Müdür'e ait Belgeler:

 • Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
 • El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş
 • İkametgah Belgesi
 • Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti
 • Savcılık Belgesi(Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir.Ayrıca;6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyet olmamalıdır.)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf(Yakın tarihte çekilmiş olmalı,polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)
 • Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu(raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi mutlaka bulunmalıdır)
 • Göz Raporu(Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdiklenmiş olmalıdır)
 • Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, Mesul Müdür'ün meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge
 • Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge
 • Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)
 • En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)
 • *** "Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(İstanbul ili için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmelerine gerek yoktur)"

 • Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi
 • Tebellüğ Belgesi(İlgili Yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge;İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden veya Şubemizden temin edilebilir) ((Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir.)

Ecza Deposuna ait Belgeler:

 • Dilekçe
 • Ecza Deposunun kurulacağı yerin onaylı "İmar Planı"(imara uygundur ibaresi olmalı) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)
 • Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor
 • Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir.)
 • Bir ticari şirket tarafından kuruluyor ise ticaret sicil gazetesinin aslı(Mesul Müdür ortaklardan biri olmalı(Şube Depolarda böyle bir zorunluluk yoktur) (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir.) ,şirketin;adı,adresi,amaç ve sermayesi belirtilmelidir
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge
 • İlçe Depo Ruhsatname Harç Bedeli: Vergi Dairesi'ne yatırılması gerekmektedir
ECZA DEPOLARI İÇİN İLÇELERE GÖRE 2016 YILI HARÇ BEDELLERİ
İlçeler Nüfus Harç Bedeli
Adalar 16.052 623,60
Arnavutköy 225.670 3.125,20
Ataşehir 408.986 6.251,10
Avcılar 417.852 6.251,10
Bağcılar 754.623 6.251,10
Bahçelievler 599.027 6.251,10
Bakırköy 221.594 3.125,20
Başakşehir 342.422 3.125,20
Bayrampaşa 269.809 3.125,20
Beşiktaş 188.793 3.125,20
Beykoz 248.071 3.125,20
Beylikdüzü 262.473 3.125,20
Beyoğlu 241.520 3.125,20
Büyükçekmece 223.324 3.125,20
Çatalca 67.843 1.874,30
Çekmeköy 220.656 3.125,20
Esenler 458.857 6.251,10
Esenyurt 686.968 6.251,10
Eyüp 367.824 3.125,20
Fatih 419.266 6.251,10
Gaziosmanpaşa 498.120 6.251,10
Güngören 303.371 3.125,20
Kadıköy 482.571 6.251,10
Kağıthane 432.230 6.251,10
Kartal 450.498 6.251,10
Küçükçekmece 748.398 6.251,10
Maltepe 476.806 6.251,10
Pendik 663.569 6.251,10
Sancaktepe 329.788 3.125,20
Sarıyer 337.681 3.125,20
Silivri 161.165 3.125,20
Sultanbeyli 315.022 3.125,20
Sultangazi 513.022 6.251,10
Şile 32.823 1.248,90
Şişli 272.380 3.125,20
Tuzla 221.620 3.125,20
Ümraniye 674.131 6.251,10
Üsküdar 534.970 6.251,10
Zeytinburnu 287.223 3.125,20

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesabına Depo için 2.534,74 TL, Mesul Müdür için 1.270,95 TL yatırıldığını gösterir dekont.
 • Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir.)
 • Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.
 • Tebellüğ Belgesi (ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden veya şubemizden temin edilir.) (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının adı, soyadı imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir)

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Ruhsat ve Mesul Müdürlük Belgesi teslim edilmeden önce İlçe İlçe Sağlık Müdürlüğü hazırladığı 2. raporda ve 1. raporda imzası olan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ,Eczacı Odası bölge temsilcisinin,Ecza Depoları Derneğinin ve Eczacılar Kooparatifi yetkililerinin de onayı olacaktır. (Mühür-Kaşe-İmza)