logo

ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ECZA DEPOSU AÇILIŞ

Ruhsatlandırma için Bakanlığımıza Gönderilecek Dosyaların Düzenlenmesi

***Ecza Depoları ile ilgili ruhsatlandırma ve diğer işlemlere ait dosyalar, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Müdürlüğümüze gönderilerek tarafımızca Bakanlığa iletilmektedir.

***Ruhsatlandırma için düzenlenen dosyalar,1asıl 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha hazırlanır.1 fotokopi İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir, 1 asıl (Tarafımızdan Bakanlığımıza gönderilir) 1 fotokopi dosya da Şubemize teslim edilir.

YENİ AÇILIŞ

İstenen Belgeler:

İlçe Üst yazısı

Mesul Müdür'e ait Belgeler:

 • Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden temin edilir.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
 • El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş
 • İkametgah Belgesi
 • Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti
 • Savcılık Belgesi(Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir.Ayrıca;6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyet olmamalıdır.)
 • 4 adet vesikalık fotoğraf(Yakın tarihte çekilmiş olmalı,polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)
 • Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu(raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi mutlaka bulunmalıdır)
 • Göz Raporu(Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdiklenmiş olmalıdır)
 • Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, Mesul Müdür'ün meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge
 • Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge
 • Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)
 • En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli)
 • *** "Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(İstanbul ili için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmelerine gerek yoktur)"

 • Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi
 • Tebellüğ Belgesi(İlgili Yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge;İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden veya Şubemizden temin edilebilir) ((Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir.)

Ecza Deposuna ait Belgeler:

 • Dilekçe
 • Ecza Deposunun kurulacağı yerin onaylı "İmar Planı"(imara uygundur ibaresi olmalı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden,söz konusu ada,parsel,paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)
 • Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü,Eczacı Odası Bölge Temsilcisi,Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor
 • Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir.)
 • Bir ticari şirket tarafından kuruluyor ise ticaret sicil gazetesinin aslı(Mesul Müdür ortaklardan biri olmalı(Şube Depolarda böyle bir zorunluluk yoktur) (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir.) ,şirketin;adı,adresi,amaç ve sermayesi belirtilmelidir
 • Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge
 • İlçe Depo Ruhsatname Harç Bedeli: İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne yatırılması gerekmektedir
ECZA DEPOLARI İÇİN İLÇELERE GÖRE 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ
İlçeler Nüfus Harç Bedeli
Adalar 16166 590,7
Arnavutköy 215531 2960,1
Ataşehir 405974 5920,8
Avcılar 407240 5920,8
Bağcılar 752250 5920,8
Bahçelievler 602931 5920,8
Bakırköy 220974 2960,1
Başakşehir 333047 2960,1
Bayrampaşa 269677 2960,1
Beşiktaş 186570 2960,1
Beykoz 248056 2960,1
Beylikdüzü 244760 2960,1
Beyoğlu 245219 2960,1
Büyükçekmece 211000 2960,1
Çatalca 65811 1775,3
Çekmeköy 207476 2960,1
Esenler 461621 5920,8
Esenyurt 624733 5920,8
Eyüp 361531 2960,1
Fatih 425875 5920,8
Gaziosmanpaşa 495006 5920,8
Güngören 306854 2960,1
Kadıköy 506293 5920,8
Kağıthane 428755 5920,8
Kartal 447110 5920,8
Küçükçekmece 740090 5920,8
Maltepe 471059 5920,8
Pendik 646375 5920,8
Sancaktepe 304406 2960,1
Sarıyer 335598 2960,1
Silivri 155923 2960,1
Sultanbeyli 309347 2960,1
Sultangazi 505190 5920,8
Şile 31718 1182,9
Şişli 274420 2960,1
Tuzla 208807 2960,1
Ümraniye 660125 5920,8
Üsküdar 534636 5920,8
Zeytinburnu 292313 2960,1

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesabına Depo için 2.400,78 TL, Mesul Müdür için 1.203,78 TL yatırıldığını gösterir dekont.
 • Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir.)
 • Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.
 • Tebellüğ Belgesi (ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden veya şubemizden temin edilir.) (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının adı, soyadı imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir)

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsat ve Mesul Müdürlük Belgesi teslim edilmeden önce İlçe İlçe Sağlık Müdürlüğü hazırladığı 2. raporda ve 1. raporda imzası olan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ,Eczacı Odası bölge temsilcisinin,Ecza Depoları Derneğinin ve Eczacılar Kooparatifi yetkililerinin de onayı olacaktır. (Mühür-Kaşe-İmza)