logo

ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ECZANE AÇILIŞ

Ruhsatlandırma

MÜRACAAT

 • Eczacılık Şubesi ile ilgili işlemler için ilk olarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne(Eczanenin bulunduğu İlçeye ait İlçe Sağlık Müdürlüğü Ör:Kadıköy ilçesi için Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü) başvurulması gerekmektedir.
 • İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan ruhsatlandırma dosyası ile Şubemize başvuran eczacılar,tarafımızca yapılan kroki onayından sonra Eczacı Odasına giderek,krokilerini onaylatmaları ve Oda Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir.
 • Oda Uygunluk Belgesi alan eczacıların onaylı kroki ile birlikte Şubemize gelmeleri gerekir.
 • Eczane açılmak istenen yerde, daha önce eczane açılmış ise ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yerde eczane açmak isteyen kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.

YENİ ECZANE AÇILIŞI

1-SERBEST ECZANELER

1.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

 • Eczane olacak yerin giriş katının yüksekliği en az 2.40m, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır.
 • Aydınlık,havadar olmalıdır.Zeminleri;karo,mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.
 • Banko Müşterilerin Bekleme Yerleri ile laboratuvar giriş katta olmalıdır.
 • WC,Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir.

1.2 Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların,İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu, 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Krokiler,Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede,eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır
 • Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır,ancak faydalı alana dahil edilmez.

1.3 DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diplomanın örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli)

*** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(İstanbul ili için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yazı getirmeleri gerekmektedir.)"

6-Göz Raporu(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden tasdiklenmiş olmalıdır)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezinden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş, mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir)

9-İkametgah senedi

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

11-2 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

12-İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

13-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu(1.Rapor)

14-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

15-Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Şubemizden alınan yazıyla birlikte, İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yatırılması gerekmektedir. )

ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2014 YILI HARÇ BEDELLERİ

İlçeler Nüfus Harç Bedeli
Adalar 14.552 267,70
Arnavutköy 206.299 1.074,30
Ataşehir 395.758 1.074,30
Avcılar 395.274 1.074,30
Bağcılar 749.024 1.612,30
Bahçelievler 600.162 1.612,30
Bakırköy 221.336 1.074,30
Başakşehir 316.176 1.074,30
Bayrampaşa 269.774 1.074,30
Beşiktaş 186.067 1.074,30
Beykoz 246.352 1.074,30
Beylikdüzü 229.115 1.074,30
Beyoğlu 246.152 1.074,30
Büyükçekmece 201.077 1.074,30
Çatalca 63.467 644,30
Çekmeköy 193.182 1.074,30
Esenler 458.694 1.612,30
Esenyurt 553.369 1.612,30
Eyüp 356.512 1.074,30
Fatih 428.857 1.612,30
Gaziosmanpaşa 488.258 1.612,30
Güngören 307.573 1.074,30
Kadıköy 521.005 1.612,30
Kağıthane 421.356 1.612,30
Kartal 443.293 1.612,30
Küçükçekmece 721.911 1.612,30
Maltepe 460.955 1.612,30
Pendik 625.797 1.612,30
Sancaktepe 278.998 1.074,30
Sarıyer 289.959 1.074,30
Silivri 150.183 1.074,30
Sultanbeyli 302.388 1.074,30
Sultangazi 492.212 1.612,30
Şile 30.218 429,10
Şişli 318.217 1.074,30
Tuzla 197.657 1.074,30
Ümraniye 645.238 1.612,30
Üsküdar 535.916 1.612,30
Zeytinburnu 292.407 1.074,30
     

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

16-Bölge temsilcisinin yer ile ilgili uygunluk raporunun fotokopisi

17-Kira Kontratının aslı veya noter tasdikli sureti (Eczacı dükkan sahibi ise tapunun noter tastikli sureti ve ilgili belediyeden alınmış, tapuda belirtilen pafta ve parselin ait olduğu adresin belirtildiği yazı)

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

*** Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

2-ÖZEL, VAKIF ve ÜNİVERSİTE HASTANESİ BÜNYESİNDE ECZANE AÇILIŞI

2.1 - Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

 • Hastane Bünyesindeki Eczaneler aydınlık ve havadar olmalıdır.
 • 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" gereği yatak sayısına bakılmaksızın tüm özel hastanelerde eczane bulunması zorunludur.
 • Eczane olacak yerde, yüksekliği en az 2.40m olan faydalı alan en az 20 m² olmalıdır.Labarotuvar olması zorunludur
 • WC,Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir
 • Labarotuvarın, eczane dışı ile bağlantısı olmamalıdır.

2.2 - Kroki Tasdiki:

 • Eczacıların,İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu ve 4 adet orjinal kroki-Eczanenin bulunduğu kat planı ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
 • Krokiler,Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki-kat planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki-kat planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir.
 • Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı
 • Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Rölevede,eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir
 • Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır

2.3 - DOSYA TESLİMİ:

İstenen Belgeler

1-Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form ("Hastane Eczanesi açılışı" için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diplomanın örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli) *** Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(istanbul ili için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili il sağlık müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmesine gerek yoktur)

6-Göz Raporu(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden tasdiklenmiş olmalıdır)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezi'nden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş,mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir)

9-İkametgah senedi

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

11-2 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

12- İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

13-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu(1.Rapor)

14-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

15-Harç Makbuzu(Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Şubemizden alınan yazıyla birlikte, İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yatırılması gerekmektedir. )

ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2014 YILI HARÇ BEDELLERİ

İlçeler Nüfus Harç Bedeli
Adalar 14.552 267,70
Arnavutköy 206.299 1.074,30
Ataşehir 395.758 1.074,30
Avcılar 395.274 1.074,30
Bağcılar 749.024 1.612,30
Bahçelievler 600.162 1.612,30
Bakırköy 221.336 1.074,30
Başakşehir 316.176 1.074,30
Bayrampaşa 269.774 1.074,30
Beşiktaş 186.067 1.074,30
Beykoz 246.352 1.074,30
Beylikdüzü 229.115 1.074,30
Beyoğlu 246.152 1.074,30
Büyükçekmece 201.077 1.074,30
Çatalca 63.467 644,30
Çekmeköy 193.182 1.074,30
Esenler 458.694 1.612,30
Esenyurt 553.369 1.612,30
Eyüp 356.512 1.074,30
Fatih 428.857 1.612,30
Gaziosmanpaşa 488.258 1.612,30
Güngören 307.573 1.074,30
Kadıköy 521.005 1.612,30
Kağıthane 421.356 1.612,30
Kartal 443.293 1.612,30
Küçükçekmece 721.911 1.612,30
Maltepe 460.955 1.612,30
Pendik 625.797 1.612,30
Sancaktepe 278.998 1.074,30
Sarıyer 289.959 1.074,30
Silivri 150.183 1.074,30
Sultanbeyli 302.388 1.074,30
Sultangazi 492.212 1.612,30
Şile 30.218 429,10
Şişli 318.217 1.074,30
Tuzla 197.657 1.074,30
Ümraniye 645.238 1.612,30
Üsküdar 535.916 1.612,30
Zeytinburnu 292.407 1.074,30
     

*** Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

16-Bölge temsilcisinin yer ile ilgili uygunluk raporunun fotokopisi

17-Hastane Ruhsatının ve faaliyet izin belgelerinin fotokopisi

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

*** Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)