ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MESUL MÜDÜR ATANMASI-DEĞİŞİKLİĞİ

1-SERBEST ECZANELER İÇİN

1.İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)

2- Matbu form (“Mesul Müdür Tayin Edilmesi” için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli)

***Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(İstanbul İli için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yazı getirmeleri gerekmektedir.)

6-Göz Raporu(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden tasdiklenmiş olmalıdır)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezinden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş,mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir)

9-İkametgah senedi

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

11-2 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

12-Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı

13-Askerlik dışındaki durumlar için;eczanenin sahibi olan eczacının mesul müdür atama nedenini ve süresini belirten dilekçe ve belgeleri(sağlık raporu vs...)

14-Eczacı odası kayıt belgesi

15-Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

1.2 Mesul Müdürün Ayrılışı için:

2-ÖZEL, VAKIF, ÜNİVERSİTE HASTANESİ ECZANELERİ İÇİN

2.1 İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)

2- Matbu form(“Mesul Müdür Tayin Edilmesi” için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli)

***Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden(istanbul ili için) ;başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir(en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmesine gerek yoktur)

6-Göz Raporu(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden tasdiklenmiş olmalıdır)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezinden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş,mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir)

9-İkametgah senedi

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

11-2 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

12-Eczacı odası kayıt belgesi

13-Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)

***Ayrılan Mesul Müdürün, ayrılış evrakları daha önce teslim edilmemişse yeni atanan Mesul Müdürün dosyasına eklenmelidir

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

2.2 Mesul Müdürün Ayrılışı İçin:


Sayfa Başı  Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip