ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ECZANE NAKİL

1 - AYNI İLÇE NAKİL

1.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

1.2 Kroki Tasdiki:

1.3 Dosya Teslimi:

İstenen Belgeler

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

4-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezinden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş,mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

5-Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopisi eklenmelidir.)

6-İkametgah senedi

7- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

8-İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

9-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

10-Kira Kontratının aslı veya noter tasdikli sureti (Eczacı, dükkan sahibi ise tapunun noter tastikli sureti ve ilgili belediyeden alınmış, tapuda belirtilen pafta ve parselin ait olduğu adresin belirtildiği yazı)

11-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu(1.Rapor)

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

13-Bölge temsilcisinin yer ile ilgili uygunluk raporunun fotokopisi

14-Diplomanın örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken,2.rapor(Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

2-FARKLI İLÇEYE NAKİL

2.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

2.2 - Kroki Tasdiki:

2.3 - Dosya Teslimi:

***Ruhsatname ve eczanenin nakil edilmek istendiğine dair dilekçe eczanenin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından nakil gidilen İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilir(Kapanış Tutanağı ve Uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanak yeni yere ait ruhsatname düzenlendikten sonra hazırlanır)

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

4-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında bir sakınca yoktur" ibaresi mutluka bulunmalıdır.)

5-Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopisi eklenmelidir.)

6-İkametgah senedi

7- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

8-İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

9-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

10-Kira Kontratının aslı veya noter tasdikli sureti (Eczacı dükkan sahibi ise tapunun noter tastikli sureti ve ilgili belediyeden alınmış, tapuda belirtilen pafta ve parselin ait olduğu adresin belirtildiği yazı)

11-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu(1.Rapor)

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

13-Bölge temsilcisinin yer ile ilgili uygunluk raporunun fotokopisi

14-Diplomanın örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanağın getirilmesi zorunludur.

3 - BAŞKA İLDEN NAKİL

3.1 Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

3.2 Kroki Tasdiki:

***Eczacıların kroki tasdiği için şubemize başvurmaları sırasında,nakil geldikleri ilden: Eczanenin kapanış tutanağı,uyuşturucu-psikotrop ilaçlara ait tutanak ve Bakanlığımızdan İl Sağlık Müdürlüklerine iade edilen dosyanın Şubemize ulaşmış olması gerekir.

3.3 Dosya Teslimi:

İstenen Belgeler:

1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "dosya" için hazırlanmış olmalıdır)

2-Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-Göz Raporu (özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.)

5-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi(Aile Sağlığı Merkezinden alınmış ise) tarafından tasdik edilmiş,mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasınsa bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.)

6-Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopisi eklenmelidir.)

7-İkametgah senedi

8- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

9-İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi

10-Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

11-Kira Kontratının aslı veya noter tasdikli sureti (Eczacı dükkan sahibi ise tapunun noter tastikli sureti ve ilgili belediyeden alınmış, tapuda pafta ve parselin ait olduğu adresin belirtildiği yazı)

12-İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu(1.Rapor)

13-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

14-Harç Makbzu(Harç Bedellerinin;Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Şubemizden alınan yazıyla birlikte, İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yatırılması gerekmektedir. )

ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2014 YILI HARÇ BEDELLERİ

İlçeler Nüfus Harç Bedeli
Adalar 14.552 267,70
Arnavutköy 206.299 1.074,30
Ataşehir 395.758 1.074,30
Avcılar 395.274 1.074,30
Bağcılar 749.024 1.612,30
Bahçelievler 600.162 1.612,30
Bakırköy 221.336 1.074,30
Başakşehir 316.176 1.074,30
Bayrampaşa 269.774 1.074,30
Beşiktaş 186.067 1.074,30
Beykoz 246.352 1.074,30
Beylikdüzü 229.115 1.074,30
Beyoğlu 246.152 1.074,30
Büyükçekmece 201.077 1.074,30
Çatalca 63.467 644,30
Çekmeköy 193.182 1.074,30
Esenler 458.694 1.612,30
Esenyurt 553.369 1.612,30
Eyüp 356.512 1.074,30
Fatih 428.857 1.612,30
Gaziosmanpaşa 488.258 1.612,30
Güngören 307.573 1.074,30
Kadıköy 521.005 1.612,30
Kağıthane 421.356 1.612,30
Kartal 443.293 1.612,30
Küçükçekmece 721.911 1.612,30
Maltepe 460.955 1.612,30
Pendik 625.797 1.612,30
Sancaktepe 278.998 1.074,30
Sarıyer 289.959 1.074,30
Silivri 150.183 1.074,30
Sultanbeyli 302.388 1.074,30
Sultangazi 492.212 1.612,30
Şile 30.218 429,10
Şişli 318.217 1.074,30
Tuzla 197.657 1.074,30
Ümraniye 645.238 1.612,30
Üsküdar 535.916 1.612,30
Zeytinburnu 292.407 1.074,30
     

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

16-Bölge temsilcisinin yer ile ilgili uygunluk raporunun fotokopisi

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

4-BAŞKA İLE NAKİLSayfa Başı  Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip