logo

ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şubemizden Temini için Gerekli Belgeler

ÖZEL HASTANELER VE ÖZEL POLİKLİNİKLER İÇİN

 • Dilekçe(Mesul Müdür tarafından imzalanması,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak eczacının ad-soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir)(Ruhsatta Mesul Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesul Müdür Belgesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
 • Hastane ve Poliklinik ruhsatının fotokopisi Mesul Müdür tarafından "Aslı Gibidir" ve doktor kaşesi basılarak imzalanacak(Ruhsatta belirtilen Mesul Müdür değişmişse Mesul Müdürlük Belgesi de aynı şekilde onaylanacak) (Ruhsatta Mesül Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesul Müdürlük Belgesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
 • Eczacının arkalı önlü nufüs cüzdanı fotokopisi

***Reçeteleri alacak eczacı, gerekli evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Eski SSK Dispanseri Ek Binası'nda (peykhane Cad. No:30 Çemberlitaş) kurum kaydı (poliklinikler için Tıp Meslekleri Şubesi;Özel Hastaneler için Tedavi Kurumları Şubesi)yapılıp aynı binada evrak kayıttan geçtikten sonra Cağaloğlu'nda bulunan ek bina Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

***Özel Hastaneler için reçeteler hastanenin Mesul Müdürü tarafından görevlendirilmiş hastane eczacısına teslim edilecektir.

MUAYANEHANELER İÇİN

 • Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
 • Reçete talep eden doktorun Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi(doktor tarafından "aslı gibidir" onayı, imza ve kaşe olmalıdır)
 • Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi

***Reçeteleri alacak kişilerin, gerekli evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Eski SSK Dispanseri Ek Binası'nda (peykhane Cad. No:30 Çemberlitaş) Tıp Meslekleri Şubesi'nde kurum kaydı yaptırıp aynı binada evrak kayıttan geçtikten sonra Cağaloğlu'nda bulunan ek bina Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ

 • Dilekçe(Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde;varsa semt poliklinikleri de belirtilecek, kullanılmak üzere ibaresi” ve her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ile reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
 • Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi

*** Reçeteleri alacak eczacı,bu evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yaptırmaları ve daha sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

*** Reçeteler, varsa İlçe Sağlık Müdürü tarafından görevlendirilecek eczacıya teslim edilecektir.

DEVLET HASTANELERİ

 • Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak eczacının ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir) Dilekçe üst yazı şeklinde düzenlenmeli ve başhekimlikten tarih-sayı almalıdır.
 • Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi

*** Reçeteleri alacak eczacı, bu evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yaptırmaları ve daha sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

***Reçeteler, Başhekim tarafından görevlendirilen hastane eczacısına teslim edilecektir.

KURUM TABİPLİKLERİ

 • Dilekçe("Sadece Kurum personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerde kullanılmak üzere" ibaresi,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
 • Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi

***Reçeteleri alacak kişinin, gerekli evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yaptırmaları ve daha sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil ve Kırmızı Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE ASKERİ HASTANELER

 • Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak eczacının ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
 • Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi

*** Reçeteleri alacak eczacı, bu evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yaptırmaları ve daha sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil, Kırmızı ve Mor Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

***Reçeteler, başhekim tarafından görevlendirilecek hastane eczacısına teslim edilecektir.

BELEDİYELERE AİT POLİKLİNİKLER

 • Dilekçe(Mesul Müdür tarafından imzalanması,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak ad-soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir)
 • Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi

***Reçeteleri alacak kişiler,gerekli evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yapıldıktan sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

***Yeşil ve Kırmızı Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

Veteriner Hekimler için

 • Dilekçe (Mesul Müdür tarafından imzalanan,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir.)(Ruhsatta Mesül Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesul Müdür Belgesinin de getirilmesi gerkmektedir.)
 • Poliklinik ruhsatının fotokopisi Mesül Müdür tarafından "Aslı gibidir" ve doktor kaşesi basılarak imzalanacak (Ruhsatta belirtilen Mesul Müdür değişmisse Mesül Müdürlük Belgesi de aynı şekilde onaylanacak) (Ruhsatta Mesül Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesül Müdürlük Belgesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
 • Reçeteleri almaya gelen kişinin arkalı önlü nüfüs cüzdanı fotokopisi
 • Reçeteleri almaya gelen kişi,gerekli evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş'da giriş katta evrak yapıldıktan sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek Bina Eczacılk Şubesi'ne gelmeleri gerekektedir.
 • ***Yeşil ve Kırmızı Reçete almak için, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra, IBAN numarası Şubemizden edinilerek Halk Bankası'na cilt başına 10 TL yatırılır.

Yeşil,Kırmızı ve Mor Reçetelerin Teslimi:

Serbest eczanelerden karşılanan,Yeşil,Kırmızı ve Mor Reçeteler;aylık olarak takip eden ayın 10'una kadar(Ör:Mart ayının reçeteleri Nisan ayının 10'una kadar teslim edilmelidir),elden veya posta-kargo yoluyla,düzenli olarak ilçe Toplum Sağlığı Merkezine teslim edilmelidir.

***Özel ve Resmi Yataklı Tedavi Kurumlarında,hastane bünyesindeki eczaneden karşılanan yatan hastaların Uyuşturcu ve Psikotrop İlaçları için Yeşil veya Kırmızı Reçete kullanılmaz.

Özel ve Resmi Yataklı Tedavi Kurumlarında yatan hastaların, hastane bünyesindeki eczaneden karşılanan kan ürünü ilaçları için Mor Reçete kullanılması gereklidir.Hastane bünyesindeki Eczaneden karşılanan Mor Reçeteler aylık olarak takip eden ayın 10'una kadar(Ör:Mart ayının reçeteleri Nisan ayının 10'una kadar teslim edilmelidir),elden veya posta-kargo yoluyla,düzenli olarak ilçe Toplum Sağlığı Merkezine teslim edilmelidir.