HAŞERELERLE MÜCADELEDE DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Haşerelerle mücadelede esas olan onların evlere ve iş yerlerine girişini, barınmasını ve üremesini önlemektir.

Bu Çerçevede Alınacak Tedbirler;

-Sık kullanılan pencerelere tel konulması,

-Evde çöp biriktirilmemesi ve çöp kutularının kapalı olması,

-Açıkta yiyecek bulunmaması,

-Toplu yemek imalethaneleri ve gıda depolarında farelere karşı tedbir alınması,

-Her açıdan temizliğe dikkat edilmesi, gerekir.

Alınan bu önlemlere rağmen haşerelerden kurtulamıyorsanız Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış aşağıda isimlerini yayımladığımız firmalar bu konuda size rehberlik eder, sağlığınıza ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ilaçlama yaparlar.


Evinizi ve işyerinizi haşerelere karşı ilaçlatmayı düşünüyorsanız aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.


1)İlaçlamayı yapacak Firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi ve Mesul Müdür Belgesi olmalıdır.

2)İlaçlamayı yapan firmanın İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanan listede adının olması gerekir. (Çeşitli sebeplerle ruhsatı iptal edilmiş veya kaçak olarak çalışan firmalar olabilir.)

3)İlaçlama işlemi mesul müdür ve ekip sorumlusu tarafından veya onların gözetiminde yapılmalıdır.

4)Haşere ilaçlama uygulamasında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığından izinli ve ruhsatlı olmalıdır.www.biyosidal.saglik.gov.tr adresinden ruhsatlı biyosidal ürünlerin yayımlandığı listeye ulaşabilirsiniz.)

5)İlaçlama işlemi bittikten sonra yapılan işlemin içeriğini gösterir belge verilmesi( Ek-1 Formu) mecburidir.

İl Sağlık Müdürlüğünden Ruhsatlı Haşere İlaçlama Firma Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip