logo

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HAVUZ VE HAVUZ SULARI
DENETİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Havaların ısınmasıyla insanların serinlemek için tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları gelmektedir. Bilindiği gibi yüzme havuzları turistik, dinlenme ve spor etkinliklerinin yapıldığı yerlerdendir. Yüzme havuzlarının tasarım ve kullanma özelliklerine göre değişik tipleri bulunmaktadır. Yüzme havuzlarının güvenliği ve hijyenle ilgili sorunları çözülmedikçe sağlık sorunları ve kazalar kaçınılmaz olmaktadır.

Havuz sularının kalitesi uygun olmadığı taktirde su kaynaklı bağırsak, göz, kulak, burun, boğaz, cilt ve solunum sistemi enfeksiyonları da görülmektedir.

Bu tür enfeksiyonlardan halk sağlığını korumak maksadıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir çalışma programı doğrultusunda;

İnsanların topluca girdikleri havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağlanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından 2004 yılında; ilimiz açık ve kapalı yüzme havuzların denetimi ve havuz suyu kontrolü çalışma programına alınmış, İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları'ndan alınan bilgilere göre de 41 adeti Anadolu Yakasında, 58 adeti Avrupa Yakasında olmak üzere 99 adet havuz tespiti yapılmış olup bu havuzlarda çalışma yapılmıştır.

2005 yılı itibariyle Müdürlüğümüzce; daha kapsamlı ve ileriye yönelik çalışmalara da cevap verecek şekilde hazırlanan yönerge; “Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları Hakkında Yapılacak Çalışmalara Esas Usül ve Esaslar” adıyla tüm ilçelere gönderilmiştir.

Bu bağlamda İlimiz dahilinde bulunan havuzların denetimi; Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı elemanlarınca hafta içi ve hafta sonları yapılmaktadır.

Çalışma Periyodu(Denetim Sıklığı):

Açık ve kapalı tüm yüzme havuzlarında Haziran- Eylül aylarında 15 günde bir, yılın diğer aylarında ise faaliyete bulunan kapalı yüzme havuzlarında ayda en az bir defa numune alma ve denetim çalışması yapılmaktadır.

Denetim:

Havuzların denetimi; Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Denetim Formu kullanılarak yapılmaktadır.

Bu denetimlerde; havuza giren ham su ve kullanılan(yüzülen) su ile havuz müştemilatının; fiziki, hijyenik, teknik şartları ve personel durumu konusunda incelemeler yapılmaktadır.

HAVUZLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Ham su ve Havuz Suyu
 • Havuz Güvenliği
 • Havuzun Fiziki Şartları
 • Teknik ve Hijyenik Şartlar
 • Personel Durumu

Ham su ve Havuz Suyu

 • Suyun nerden temin edildiği ibraz edilmeli ve su analizleri yapılmış olmalı,
 • Yüzme havuzuna verilecek, su fiziki ve bakteriyolojik özellikleriyle içme suyu kalitesinde olmalı (Berrak, renksiz, kokusuz, tortusuz ve bakteriyolojik bakımdan temiz),
 • Sıcaklığı 27ºC yi geçmemeli, havanın sıcaklığı ile suyun sıcaklığı arasında fazla fark olmamalı,
 • Havuz suyunun litresinde azami 40'tan fazla koli basili bulunmamalı ve zaman zaman bakteriyolojik analizler yapılmalı,
 • Havuzdan çıkan sular tekrar havuza veriliyorsa, litrede daima 0.2-0.5mg serbest klor bulunmalı, serbest klor miktarı litrede hiçbir zaman 0.5mg'ı geçmemelidir.

Havuz Güvenliği

 • Güvenlik (kurtarma ve uyarma vs.) personeli olmalı,
 • Çevrede güvenlik için yeterince uyarı levhası olmalı,
 • Havuz içine giriş ve çıkışta güvenli giriş ve çıkış için gerekli düzenekler olmalı (havuz ipleri, can simidi, merdiven, korkuluk vb.)
 • Havuz tabanı, merdiven basamakları ve havuz kenarındaki gezinti alanları kir tutmayan, kolay temizlenebilen, hijyenik ve kaygan olmayan bir malzemeyle kaplı olmalı,
 • Yüzme bilmeyenlerin havuzu kullanımı esnasında, havuzda mutlaka bir eğitmen bulunmalı,
 • Çocuklar için derinliği 0,30 metreden fazla olmayan çocuk havuzları bulunmalıdır.

Havuzun Fiziki Şartları

 • Havuzun su ile temas eden tüm yüzeyleri pürüzsüz, temizlenebilir, açık renkli ve su geçirmez bir malzemeyle kaplı olmalıdır.

Teknik ve Hijyenik Şartlar

 • Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir eleman olmalı ve bu görevli yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmalı,
 • Kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere soyunma yerleri, yeterli duşlar ve helalar olmalı,
 • Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar bulunmalı,
 • Soyunma yerleri, helalar, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma, ısıtma tertibatı bulunmalı ve buraları sürekli temiz tutulmalı,
 • Hafta başında dolaplara, soyunma yerlerine ilaçlama yapılmalı,
 • Temiz mayo vb ile havuza giriş sağlanmalı,
 • Kedi, köpek vb hayvanlar havuz ve soyunma bölümüne ulaşmamalı,
 • Yüzücüler havuza girmeden mutlaka duş almalı,
 • Yüzücüler havuza girmeden önce mutlaka ayak banyosu havuzunun içinden geçmeli,
 • Ayakkabı ve sokak giysileri ile havuz kısmına girilmemeli,
 • Havuz kısmına yiyecek ve içecek getirilmemeli,
 • Vücudunda yara, şüpheli bere, sargı veya görünür kiri bulunanlar havuza sokulmamalı,
 • Bulaşıcı hastalığı belli olanlar havuza sokulmamalı,
 • Havuz kısmından dışarı çıkanlar; tekrar bu kısma girmeden evvel, ayak banyosundan tekrar geçmeli, -Tuvalet kullanımı duştan evvel sağlanmalı,
 • Duştan sonra helaya girenlerin tekrar duş almaları sağlanmalı,
 • Havuz suyuna işemek, tükürmek, sümkürmek veya pislik atmak ve herhangi şekilde uygunsuz hareket edenler dışarıya çıkarılmalı,
 • Uyulacak kural ve kayıtlar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere konulmalı,
 • Havuz suyu haftada 1 defa (tercihen Pazarı müteakip) boşaltılarak umumi bir temizlik yapılmalı,
 • Açık Yüzme Havuzları; yeterince güneş alan, endüstri tesislerinin dumanı altında kalmayan, duman, serpinti ve gürültüden korunan yerlerde yapılmalı,
 • Açık Yüzme Havuzlarında kumluk alan varsa; havuzdan tamamıyle ayrı olmalı ve kumluk alanda güneşlenenler havuza girmeden duş yapıp, ayak banyosundan geçmeli,

Personel Durumu

 • Havuzlarda en az 2 görevli personel bulunmalıdır.
YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR