logo

ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Eşya Levazım Ve Kimyasal Maddeler Birimi Görevleri

 • Çevre sağlığını ilgilendiren biyogüvenlik konularında çalışmalar yapmak


 • Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin kamu, özel kurum ve kuruluşlarca kullanımına ilişkin işyerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek


 • Deterjanlar, çamaşır suları, mekanik temizleme tozları, oyuncaklar, biyosidal ürünler, hava aromatize edici ürünler, kuvvetli asit veya baz içeren ürünler, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler ,tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler ,ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ,emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünler, toksik madde içeren koku gidericiler ile ilgili Piyasa Gözetim ve Denetimini yapmak, gerektiğinde numune almak.


 • Deterjanlar ve temizlik maddelerini toplum, birey ve çevre sağlığına verebileceği zararlar açısından izlemek ve değerlendirmek


 • Ürün kullanımı veya gerekliliği konularında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak


 • Genel sağlığı ilgilendiren eşya levazım ve piyasa gözetim ve denetim esasları çerçevesinde belirlenen tüm ürünlerin piyasa denetim ve kontrolünü halk sağlığı açısında yapmak


 • Bildirim dışı temizlik ürünlerinin üretim ve ithal izinlerini vermek


 • Bu ürünler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirmek


A - Bildirimi esas ürünler:

 • Deterjanlar,


 • Çamaşır suyu,


 • Mekanik temizleme tozu,


Mevzuat


İletişim

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası I

Adres : Prof.Kazım Gürkan Cad. No: 9 Cağaloglu/Eminönü

Telefon : Edaet HAFIZOĞLU (Birim sorumlusu) 0212 511 89 18 / 1487