logo

Yazı İşleri ve Arşiv Birimi

Görevleri

  • Gelen evrakın kaydı


  • Şube yazışmaları


  • Giden evrakın kaydı


  • Desimal dosyalama sisteminde evrakların dosyalanması


  • Yıl sonunda evrakların arşivlenmesi