logo

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ

Kurum Tabibi Birimi

Birim Çalışanları
Dr. Sibel SÜTLÜOĞLU Doktor 0 212 453 08 83
Bağgül AYDIN KAYA Hemşire 0 212 453 08 83

Görevleri

Kurum pesoneline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği bir birimdir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kurum Tabipliğinde;

  • Çalışan personelin ayaktan teşhis ve tedavisi
  • İl dışı personelin tanı-tedavi ve sevk işlemleri
  • Danışman hekimlik hizmeti vermek
  • İş başvurusu,ilaç kullanımı için sağlık raporu ve engelliler için gerekli
    sağlık raporlarının alınabilmesi için hastane sevklerini vermek
  • Aile planlaması hizmetleri ( RİA Hariç ) vermek