logo

2005 Müdürlüğümüz Arşiv İmha Çalışmalarından Görünümler (TEMA)

Sağlık Bakanlığı'nın 17.03.2005 tarih ve 2781 sayılı yazısı ile bildirilen;

"Başbakanlık Devlet Arşiv Hizmet Hakkında Yönetmeliğin 39.maddesindeki (İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından götürülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerde kıyılarak, kağıt ham maddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.) şartların yerine getirilebilmesi için imhası kararlaştırılan arşiv malzemesinin (atık kağıtların) TEMA Vakfı' na bağış olarak verilmesi uygun görülmüştür."
Buna istinaden;

2005 Yılında Müdürlüğümüz bazı şubelerinin Bakanlık imha onayı almış evraklar miktarının fazla olması ve TEMA'nın getirdiği kağıt kıyma makinesinin küçük olması nedeniyle, kıyma işlemi zaman alacağından evrağı olan şubelerin arşiv sorumluları refakatinde tüm evraklar, klasör ve dosyalarından çıkartılarak koliler içerisine konulup, TEMA 'nın getirdiği araca yüklenerek Güneşli' deki TEMA 'nın imha merkezine götürülerek, arşiv sorumlularından oluşan komisyonun gözü önünde evrakların kıyılması suretiyle imhası gerçekleştirilmiştir.

Aşağıdaki resimler bu çalışma sırasında çekilmiştir.