logo

ÖZEL YATAKLI BİRİMİ

  Başvurular ve İstenilen Belgeler
Dosyası Müdürlüğümüzde Mevcut Tabipler İçin Personel Çalışma Belgesi Düzenlenirken İstenilen Belgeler
Yardımcı Sağlık Personel Çalışma Belgesi Düzenlenirken İstenilen Belgeler
2017 Yılı Fiyat Tarifeleri
Sağlık Kuruluşları Denetim Formları
Hekimlere Düzenlenen Personel Çalışma Belgesinde Gerekli Üçlü Matbu Belge Formları

  İstatistikler ve Sunumlar
2015 Faaliyet Rapor Sunumu
2016 Faaliyet Rapor Sunumu

  Sorular ve Cevaplar
Özel Hastaneler
Diyaliz Merkezleri
Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
Sağlık Turizmi

  İş Akış Şemaları
Özel Hastaneler
Şikayet Değerlendirme ve Denetim Birimi