Sağlık hizmeti sunumunda genellikle rutin tıbbi uygulamalar yapılmakta ve hastaların gerekli tedavileri düzenlenmektedir. Ancak, zaman yetersizliğine ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak hastaların gündelik pratik sorunları hakkında sağlık personeli ile yeterli diyalog kuramadıkları da gerçektir. Özellikle kronik hastalığı olan ve bu hastalığın getirdiği ömür boyu sürecek medikal sorunlar ile birlikte yaşayan hasta ve hasta yakınları, buna ek olarak sosyal, psişik ve ailevi sorunlar içinde çoğu kez bunalmaktadır. Planlı bir eğitim programı ile bu hastaların bazı gündelik tıbbi problemlerini kendilerinin veya aile fertlerinden birinin çözmesi sağlanabilir.

Bu doğrultuda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hasta Okulu projesi başlatılmıştır. Proje 2007 yılında 7 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılmış, 2009 yılında hasta okulu programlarına gebe okulları da eklenmiştir. 2010 yılında hasta okulu programı yürüten kurum sayısı 11'e çıkarılmış, ayrıca 6 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de diyabet okulu programları başlatılmıştır. 2011 yılında da diyabet okulu sayısı 11'e çıkmıştır. Ayrıca 2011 yılında gebe okullarında 5 günlük katılım belgeli gebe eğitim kursları başlatılmıştır. 2012 yılında obezite okulu başlatılmış, web ortamında da hasta eğitimlerini başlatmak üzere hasta okulu programlarının kamera çekimleri gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında onkoloji okulu, stoma okulu, astım okulu programlarının başlatılması planlanmaktadır.

Her Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta okulu programından sorumlu bir hasta okulu koordinatörü bulunmaktadır. Her yıl projeye yeni merkezler, yeni programlar eklenerek devamlılığın sağlanması hedeflenmektedir.