İHTİSAS BİRİMİ:

1-Asistan Atama İşlemleri:

Asistan atamalarında göreve başlarken istenilen belgeler:

2-Askerlik İşlemleri:/h1>

İlgili asistanın göreve başladıktan sonra bir hafta içinde askerlik tecili ile ilgili belgelerini vermesi gerekmektedir.

3-Rotasyon İşlemleri:

Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5. maddesi ve Tıpta ve Diş Hekimliğimnde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince rotasyon teklifine onay alınmaktadır.

4-Tez İşlemleri:

2011 yılı Haziran Ayında Sınava girecek bir asistan tezini en geç 10-15 Mayıs 2011'e kadar Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

5-Uzmanlık Belgesi İşlemleri:

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 29.maddesi ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince uzmanlık sınavına giren asistanın 3 gün içerisinde imtihana girdiği kurum tarafından sınav tutanaklarının gönderilmesi gerekmektedir.

6-Askerlik İşlemleri:

657 Sayılı DMK 2670 sayılı kanunla değişik 108.maddesine istineden;

Görevden Ayrılırken:

Başlarken :

7-İstifa İşlemleri:

İstifa işlemleri 657 sayılı DMK 94.maddesine göre yapılmaktadır.(1 aylık bekleme süresini kullandıktan sonra görevinden ayrılmalarının sağlanması)

Görevinden istifa ederek ayrılmak istediğine dair dilekçe

1 aylık bekleme süresi sonunda kesin ayrılış yaptığına dair dilekçe

8-Asalet Tasdik İşlemleri:

Bir yılını tamamlayan asistan doktorların asalet tastiki ile ilgili eğitim şubesinden gelen puanlarına binaen kurumdan staj değerlendirme belgeleri ve sicil raporlarının istenmesi, ÇKYS üzerinden onay alınması ve onayın tasdikinden sonra yemin belgesi ve ekli belgelerin Bakanlığa sunulması.

9-Uzman Atamaları:

İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden iktisasını vererek Uzman olan doktorların Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Web Sitesinde isim listeleri yayınlandıktan sonra elektronik ortamda başvurular neticesinde atama nakil yönetmeliğinin esasları gereğince atamaları Bakanlığımızca yapılmaktadır.

10-Soyadı Değişikliği İşlemleri:

Medeni hal değişikliklerinde ilgili kişinin kayıtlarının değiştirilmesi işlemleridir.Soyadı değişikliği yapılabilmesi için gerekli evraklar:

Evlilik:

Boşanma:

11-Dosya İşlemleri:

İl dışına uzman ve asistan olarak atanan doktorların dosyalarının gönderilmesi ve ilimizde yeni göreve başlayan asistanlara yeni dosya açılması işlemleri birimimizce yapılmaktadır.

Diğer İşlemler:

Göreve başlayan,görevden ayrılan asistanların P.B.S.ve Ç.K.Y.S'ye işlenmesi asistan sicil notlarının ve rotasyon kanaat notlarının Bakanlığımıza sunulması, Emeklilik işlemleri, vefat işlemleri, sicil numarası işlemleri, evrakların ayrılma-ilgi bulma v.s gibi işlemler de birimimizce yapılmaktadır.

Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip