logo

İHTİSAS BİRİMİ:

 • Asistan tayin işlemleri
 • Göreve başlayan görevden ayrılan asistanların ve uzmanların ayrılışları Ç.K.Y.S. Ve P.B.S.' ye işlenmesi
 • Emeklilik işlemleri,vefaat işlemleri
 • Askerlik işlemleri (tecil, iptal)
 • Asistan sicil notlarının bakanlığa bildirilmesi
 • Asistan rotasyon işlemleri ve rotasyon kanaat notlarının bakanlığımıza bildirilmesi
 • Asalet tasdik işlemleri
 • İhtisas süresi sona eren asistanların tezlerinin kabulü ve bakanlığa sunulması
 • Uzmanlık sınavı jüri işlemleri
 • Uzman olan doktorların sınav tutanağı ve ekli belgelerinin Bakanlığımıza sunulması
 • İstifa işlemleri, asistanlıktan feragat etme taleplerinin Bakanlığımıza sunulması ve ayrıca müstafi işlemleri
 • İldışına uzman olarak atanan doktorların dosyalarının ilgili ile gönderilmesi
 • Yeni göreve başlayan asistanlara dosya açılması
 • Soyadı değişiklikleri (Evlenme,boşanma düzeltmeleri)
 • Asistanların dosya işlemleri
 • Tez konularının elektronik ortama aktarılması
 • İhtisas Sınavını vererek uzman olan doktorların Bakanlıktan gelen uzman atamalarının kurumlara bildirilmesi
 • İhtisas Sınavını vererek uzman olan doktorların ayrılışlarının Bakanlığımıza ve Saymanlığa bildirilmesi

1-Asistan Atama İşlemleri:

Asistan atamalarında göreve başlarken istenilen belgeler:

 • 6 Adet resim
 • Nüfus Cüzdanı Örneği(Kurumdan Tasdikli)
 • Ölüm Beyannamesi(Kurumdan Tasdikli)
 • Sağlık Bakanlığı memur Sicil Fişi(Kurum Tasdikli)
 • Etik Sözleşmesi

2-Askerlik İşlemleri:/h1>

İlgili asistanın göreve başladıktan sonra bir hafta içinde askerlik tecili ile ilgili belgelerini vermesi gerekmektedir.

 • Dilekçe
 • Mezuniyet Belgesi (Tasdikli)
 • Nufus Cüzdanı Örneği (Tasdikli)
 • Teklif Formu

3-Rotasyon İşlemleri:

Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 5. maddesi ve Tıpta ve Diş Hekimliğimnde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince rotasyon teklifine onay alınmaktadır.

 • Asistanın dilekçesi
 • Klinik Şefi Mütalaası
 • Başhekimlik teklifi

4-Tez İşlemleri:

2011 yılı Haziran Ayında Sınava girecek bir asistan tezini en geç 10-15 Mayıs 2011'e kadar Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

 • 2 adet tez-değerlendirme formu
 • 2 adet hastalık-izin takip formu
 • Tez CD (2 Adet)
 • 2 adet rotasyon çizelgesi

5-Uzmanlık Belgesi İşlemleri:

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 29.maddesi ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 35.maddesi gereğince uzmanlık sınavına giren asistanın 3 gün içerisinde imtihana girdiği kurum tarafından sınav tutanaklarının gönderilmesi gerekmektedir.

 • Kimlik Fotokopisi, Tus kazandı belgesi
 • 2 Adet Resim
 • Uzmanlık Harç Makbuzu
 • 2 Adet Sınav Tutanağı
 • Tescil Formu
 • Gizli Kanaat Notu, Rotasyon Kanaat Notu İzin ve Rapor, Tez ve varsa İhtisas Uzatma Yazılarının Fotokopileri

6-Askerlik İşlemleri:

657 Sayılı DMK 2670 sayılı kanunla değişik 108.maddesine istineden;

Görevden Ayrılırken:

 • Dilekçe
 • Askerlik Çağrı Pusulası

Başlarken :

 • Dilekçe
 • Terhis Belgesinin aslı veya onaylı sureti

7-İstifa İşlemleri:

İstifa işlemleri 657 sayılı DMK 94.maddesine göre yapılmaktadır.(1 aylık bekleme süresini kullandıktan sonra görevinden ayrılmalarının sağlanması)

Görevinden istifa ederek ayrılmak istediğine dair dilekçe

1 aylık bekleme süresi sonunda kesin ayrılış yaptığına dair dilekçe

8-Asalet Tasdik İşlemleri:

Bir yılını tamamlayan asistan doktorların asalet tastiki ile ilgili eğitim şubesinden gelen puanlarına binaen kurumdan staj değerlendirme belgeleri ve sicil raporlarının istenmesi, ÇKYS üzerinden onay alınması ve onayın tasdikinden sonra yemin belgesi ve ekli belgelerin Bakanlığa sunulması.

9-Uzman Atamaları:

İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden iktisasını vererek Uzman olan doktorların Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Web Sitesinde isim listeleri yayınlandıktan sonra elektronik ortamda başvurular neticesinde atama nakil yönetmeliğinin esasları gereğince atamaları Bakanlığımızca yapılmaktadır.

10-Soyadı Değişikliği İşlemleri:

Medeni hal değişikliklerinde ilgili kişinin kayıtlarının değiştirilmesi işlemleridir.Soyadı değişikliği yapılabilmesi için gerekli evraklar:

Evlilik:

 • Dilekçe
 • Evlilik beyannamesi
 • Noter tasdikli evlilik cüzdanı örneği

Boşanma:

 • Dilekçe
 • Mahkeme kararı

11-Dosya İşlemleri:

İl dışına uzman ve asistan olarak atanan doktorların dosyalarının gönderilmesi ve ilimizde yeni göreve başlayan asistanlara yeni dosya açılması işlemleri birimimizce yapılmaktadır.

Diğer İşlemler:

Göreve başlayan,görevden ayrılan asistanların P.B.S.ve Ç.K.Y.S'ye işlenmesi asistan sicil notlarının ve rotasyon kanaat notlarının Bakanlığımıza sunulması, Emeklilik işlemleri, vefat işlemleri, sicil numarası işlemleri, evrakların ayrılma-ilgi bulma v.s gibi işlemler de birimimizce yapılmaktadır.