logo

PERSONEL İSTATİSTİK VE Ç.K.Y.S BİRİMİ:

  • Personel bilgilerinin toplanması ve elektronik ortama aktarılması
  • Mevcut personellerin il içi ve il dışı hareketlerinin işlenmesi , gözlenmesi ve İKYS'ne işlenmesi
  • İlde bulunan sağlık kuruluşlarındaki mevcut personeller hakkındaki bilgilerin toplanması ve işlenmesi
  • Bakanlıkça belirlenen personel standartlarının tutulması,standartların hazırlanabilmesi için gerekli verilerin toplanması
  • Bakanlımızın istemiş olduğu haftalık personel tablosunun hazırlanması
  • İ.K.Y.S'de kayıtlı personelin kayıtlarının düzenlenmesi
  • Tamimler,yönetmelikler vb.gibi evrak dağıtımlarının yapılması
  • İnsan Kaynakları Şubesi ile ilgili hertürlü verinin ilgili makamlara transferi
  • İnsan Kaynakları Şubesi mevcut tüm pc lerdeki teknik sorunlarda danışmanlık hizmetleri
  • Bakanlıkça uygulanan PBS - ulusal veri tabanı işlemlerini yürütmek

İstatistik İşlemleri:

1-Formlar:

a)Haftalık personel formu (Kurumlara e-mail yolu ile gönderilmiştir)