YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HEMŞİRE –EBE ATAMA BİRİMİ:

A ) KADROLU PERSONEL İŞLEMLERİ

B) 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

C ) AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ


657 D.M.K. 4/A MADDESİNE GÖRE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

657 D.M.K. 4/B MADDESİNE GÖRE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÜNVANLARI

ATAMA İŞLEMLERİ

1- ATAMA İŞLEMLERİ


1-İl İçi geçici Görevlendirmeler: (5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8 maddesinin (c) bendi gereğince)

2- Kurum İçi Naklen Atamalar: (5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8 maddesinin (b) bendi gereğince)

4-İl Dışı Atamalar

5-Sınıf ve Ünvan Değişikliği ile Atama İşlemleri: (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 22.maddesine göre )

6-İl Dışı Geçici Görevlendirmeler :

7-Açıktan Atama: (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 14.maddesine göre )

8-İl Dışından Tayin İşlemleri : Karar Örneği

9-Yeniden Atama : (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 15.maddesine göre )

2-MÜSTAFİ İŞLEMLERİ

3- İSTİFA İŞLEMLERİ

1 - İstifa Talebi :

Kişinin isteği ile istifa talebi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinin 1. paragrafına göre işlem yapılmaktadır.


İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :


ÖNEMLİ NOT :

Devlet memurluğuna alınamazlar

2 - İstifa Sonrası Göreve Başlayış:(Yeniden Atama)

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 15. maddesine göre işlem yapılmakta olup; başvurular Sağlık Bakanlığı İnternet adresinde Personel Bilgi Sistemi(PBS)den yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için personel.saglik.gov.tr adresine başvurunuz.


4-ASKERLİK İŞLEMLERİ

1 - Askere Gidecekler :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Askerlik Sevk Belgesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Askerlik Belgesi aslı veya Kurum tasdikli fotokopisi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Röntgen Teknisyeni K) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Asker Dönüşü Göreve Başlayış :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Askerlik Terhis Belgesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar:


 • Terhis Belgesi aslı veya Kurum tasdikli fotokopisi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Röntgen Teknisyeni K) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

ÖNEMLİ NOT :

Askerlik dönüşünde ilgilinin göreve başlayış müracaatı: Terhis Belgesinde belirtilen terhis tarihi dikkate alınarak; terhis tarihinin 1 (bir) gün sonrasından itibaren 1 (bir) ay içerisinde kabul edilmesi gerekmektedir.:


5-EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

1 - Emeklilik Talebi :

 • a)Yaş haddi nedeni ile emeklilik: 5434 Sayılı Yasanın 40.maddesine göre

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Emeklilik Belgesi
 • b) Malullük nedeni ile emeklilik : 5434 Sayılı Yasa gereğince

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi
 • c) İsteği ile emeklilik : 5434 Sayılı Yasa gereğince

İstenen Belgeler :


 • Emeklilik belgesi
 • Diploma Örneği (SSK dan devrolan personeller için)
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Emeklilik Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Emeklilik belgesinin en az 2 nüsha halinde hazırlanması
 • Bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması
 • T.C. Kimlik Numarasının mutlaka yazılması
 • 3 bölümden oluşan ön yüzünde;
 • 1. Bölüm 2. bölüme taşırılmadan kişin fotoğrafı , adresi, banka şubesi, adı ve soyadı ; her iki nüshada orjinal imzası bulunması
 • 2. Bölüm boş bırakılacak ve kesinlikle 3. bölümden herhangi bir yazı, kurum amiri imza ve mührü'n taşırılmaması
 • 3. Bölüm kimlik bilgileri eksiksiz doldurulması ve 2. bölüme taşırmadan Kurum amirinin imzası kaşeşi ve
 • Kurumun mührü sağ üst köşeye gelecek şekilde düzenlenmesi(T.C.No bu bölüme yazılabilir)
 • 5 - Belgenin iç kısımlarında herhangi bir bilgi, imza vb. olmayacak.
 • SSK dan devrolan personellerin Hizmeti ile ilgili bilgileri Kurumlarında bulunanların Hizmet bilgileri ayrı düzenlenerek Emeklilik Belgesine ek olarak gönderilecektir.
 • Diploma Örneği Noter Tasdikli olacak
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Emeklilik Sonrası

İstenen Belgeler :


 • 3 adet fotoğraf
 • En Son Bitirdiği Okul (Öğrenim Durumu Belgesi)noter tasdikli
 • Belgelerin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Kişinin ayrılış tarihi ve en son aldığı maaş tarihinin bildirilmesi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

6- VEFAT İŞLEMLERİ

Memuruluğun sona ermesi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 98. maddesine göre işlem yapılmaktadır.


İstenen Belgeler :


ÖNEMLİ NOT :

Ölüm Yardımı; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesine göre işlem yapılmaktadır.


Dikkat Edilecek Hususlar:


8-HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ: (657 Devlet Memurları Kanunun 87 maddesine göre)

İstenen belgeler : Dilekçe, Sigorta Müdürlüğünden alınan hizmet belgesi ile sigortalı olarak çalıştığı yerde ünvan durumunu gösterir belge


9-AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1- Evlenme Nedeni İle :

İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :


2 - Boşanma Nedeni İle :

İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :


3 - İsim Değişikliği Nedeni İle:

İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :


10- DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Uyarma Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin A bendi gereğince


Kınama Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin B bendi gereğince


Maaştan Kesme Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin C bendi gereğince


Kademe İlerlemesinin Durdurulması: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin D bendi gereğince


Devlet Memurluğundan Çıkarılma:657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin E bendi gereğince


İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :

Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi


11-EMEKLİLİK SİCİL NUMARASI İŞLEMLERİ

Göreve yeni başlayan personelin dilekçesi, sınav kazandı belgesi ile Emeklilik sicil numarası ve şahıs bildirim formu düzenlenir.


12-SİCİL NUMARASI İŞLEMLERİ


13- ASALET TASDİKİ İŞLEMLERİ:

1 - Adaylık Süresi İçinde Olanlar :

Adaylık süresi içinde olanlar için asalet tasdiki başvuru işlemleri Müdürlüğümüz Eğitim Şubesince yapılmaktadır

Şartlar :

İstenen Belgeler :


Dikkat Edilecek Hususlar :

2 - Adaylık Süresini Tamamlayanlar:

Tanım : Bakanlığımızın 22/06/2003 tarih ve 89034 sayılı genelgesi doğrultusunda nihai adaylık süresini tamamlayanlar.

İstenen Belgeler :

ÖNEMLİ NOT :

Adaylık süresi içinde olan veya nihai adaylık süresini (2 yıl) dolduran personelin Asalet Tasdiki işlemlerinin tamamlanmasından (Onayın alınmasından) sonra Müdürlüğümüz tarafından onayı alınan personellerden Kurumları aracılığı ile Yemin Belgesi istenir.


14- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA: (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 maddesine göre)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesine göre işlem yapılmaktadır.

İstenen Belgeler:

Dikkat Edilecek Hususlar:

15-HİZMET SÜRESİ İŞLEMLERİ

1 - Emekliliğe Tabi Hizmet Süresinin Öğrenilmesi :

İstenen Belgeler :

Dikkat Edilecek Hususlar :

2 - Fiili Hizmet Zammından Yararlanma :

İstenen Belgeler:

Dikkat Edilecek Hususlar:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

4/B Sözleşmeli Personelin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge

I – BECAYİŞ (KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ

II – İNTİBAK İŞLEMLERİ

III – HİZMET SÖZLEŞMESİ DÖKÜMÜ VE YENİLEME İŞLEMLERİ

IV – HİZMET SÖZLEŞMESİ FESİH İŞLEMLERİ

Not: Doğum nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel yasal doğum izin bitim tarihi itibari ile bir yıl, askerlik nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel terhis tarihi itibari ile 30 (otuz) gün ve aile hekimliği nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel ise aile hekimliği sözmeşmesini feshettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumları vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulunur.

V - YENİDEN HİZMETE ALINMA

VI- SAĞLIK MAZERETİ NEDENİ İLE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

VII – EŞİ ŞEHİT OLAN PERSONEL İŞLEMLERİ

VIII – EŞ DURUMU NEDENİ İLE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;

IX – İL İÇİ BİRİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Kurumun, nitelik değiştirmesi, başka bir kurumla birleştirilmesi, kapatılması veya çalıştığı kurumda sözleşmeli personelihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan başka bir Kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü, İl Sağlık Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığın izni gerekmektedir.Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır. Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde kabul edilir.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçme ve Ayrılma

Ek Madde 1- (Değişik Ek Madde: 07/04/2011 tarihli ve 80506 sayılı Bakan Onayı)

Geri Dön Sayfa Başı