İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Personelinin Yer Değişikliği ile ilgili yönergeler


• Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge.

• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi.  • NOT :
  • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip