İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şubemize Sık Sorulan Sorulan

I-Bakanlık Personeli Terfi İşlemleri Nelerdir? (Tüm Sağlık Personeli)
1.Derece ve Terfi İsteği
 • Dilekçe
 • Kurum üst yazısı
2.Okul Değerlendirmesinin Derece Terfisine Sayılması
 • Noter tasdikli öğrenim belgesi
 • Dilekçe
 • Kurum üst yazısı
3.Hizmet Borçlandırma İşlemleri
a-)Askerlik Borçlanması Talebi için NOT: İlgili borcunu bankaya ödedikten sonra :
 • Dilekçe
 • Dekontların aslının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
a-)Askerlik Borçlanması Talebi için

Aylıksız İzin borçlandırmalarında kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına dilekçe ile bizzat başvuruda bulunabilirler. Müdürlüğümüzün aracılığıyla müracaat etmek isteyenler için istenecek evraklar:

 • Dilekçe (Emekli Sandığı Sicil numarası ve borçlanılacak süreler belirtilmelidir)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
NOT: İlgili borcunu bankaya ödedikten sonra :
 • Dilekçe
 • Dekontların aslı
 • Aylıksız izin borçlanması hesap formunun Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.(Form İçin Tıklayınız)
4.Sigortalı Hizmet Süresinin Değerlendirilmesi
a-)SSKda Geçen Hizmetin Fiili Hizmet İle Birleştirilmesi
 • Dilekçe
 • SSK İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğünden alınan belge (aslı)
 • SSK'da geçen hizmetinin Unvan durumunu gösterir belge (aslı)
 • SSK Sicil Kartı + Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi


b-)Bağkur 'da Geçen Hizmetin Fiili Hizmet İle Birleştirilmesi
 • Dilekçe
 • Bağ-Kur İl Müdürlüğünden alınan belge(aslı)
 • (Kişinin kendi iş yeri ise) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak unvan belgesi (aslı)
 • Bağkur Sicil Kartı + Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi


c-) Emekli Sandığında Geçen Hizmetin Fiili Hizmet İle Birleştirilmesi
 • Dilekçeler
 • Çalıştığı kurumdan alınacak sicil özeti (aslı)
 • Nüfus Cüzdanı + (evli ise) evlilik cüzdanı fotokopileri


II-Yeşil pasaport,ÇKYS,PBS ve Ulusal Doktor Bankası İşlemleri
1.Yeşil Pasaport İlk Kez Alma ve Uzatma İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Maaş aldığı kurumdan kadro derecesini gösterir imzalı mühürlü belge
 • Pasaport alacak kişilerin nüfus cüzdanları
 • İlk kez alacaklar için (5) uzatmalar için (3) adet resim
 • Emekli ve istifa edenler Sağlık Müdürlüğü'nden görevden ayrıldıkları tarihteki kadro derecelerini gösterir yazı ile müracaat edecekler
 • Şahsen başvuru yapılacaktır.
2.Personel Bilgi Sistemi(PBS)'ye Nasıl Üye Olunur?

www.yenipbs.saglik.gov.tr adresine girilerek ana menüden “kullanıcı işlemleri”menüsüne girilir. “kullanma klavuzunu okudum ve işlemime devam etmek istiyorum” butonuna tıklanarak işlem başlatılır.

Bu ekrana gelen formu nüfus cüzdanı bilgileri baz alınarak büyük harfler ile doldurulması ve Sorgula tuşu ile diğer menüye geçilir.

Gelen form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Her ünvanda varsa branşı kesinlikle seçilmelidir.Pratisyen tabipler “Tabip” Asistanlar Tabip (Asistan Olarak Çalışan) Uzman Tabipler (Uzman Tabip TUTG) seçmelidirler.

Çalışma durumu kısmında halen bakanlığımıza bağlı bir kurum veya kuruluşta çalışan personeller “Sağlık Bakanlığı Personeliyim” başka bir kamu kurumunda çalışan personel “başkabir kamu personeliyim” özel sektörde çalışan “özel sektörde çalışıyorum” ve herhangi bir kurum ve kuruluşta çalışmayan kişiler de “çalışmıyorum” kısmını seçeceklerdir. “Sağlık Bakanlığı Personeliyim” kısmını seçen personellerimiz için “kurum sicil numarası” girilmesi için bir kutucuk açılacaktır. Buraya kurum sicil numaralarını yazacaklardır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sicil numarasının başına gelecek olan ünvan kodudur.

Bu ünvan kodları uygulaması şu şekildedir:

 • Doktorlar için (Uzman,Pratisyen,Asistan): DRxxxxx
 • Hemşireler için: Hxxxxx
 • Ebeler için: Exxxxx
 • Sağlık Memurları için : Kxxxxx
 • Hizmetliler için: HIZxxxx
 • Memurlar için :MMxxxxx

şeklinde olmalıdır. Bu kısım doldurulduktan sonra kendi şifrenizi belirleyip her iki kutucuğa da yazdıktan sonra “KAYIT” tıklanarak PBS kaydı tamamlanır.

3.Ulusal Doktor Veri Tabanı Kayıt İşlemleri naısl yapılır?

Tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan Tabip, Uzman Tabip ve Diş Tabipleri http://sbu.saglik.gov.tr/drbank adresine girerek kayıtlarının olup olmadığını kontrol etmelidirler.Sorgulama iki şekilde yapılmaktadır:

1-Ad ve soyada göre sorgulama: Bu tip sorgulamada ilgili kişi mevcut kutucuklara adını ve soyadını yazarak sorgula butonuna basıp gelen ekrandaki isim kimlik bilgileri ile tutup tutmadığı kontrol edilir. Daha sonra tutuyor ise eğitim bilgileri sekmesine tıklanarak diploma numarası ve tescil numarasına bakılır.

2-T.C Kimlik numarasına göre arama: Bu tip sorgulama için ekranda T.C kimlik no'dan sorgula kutusuna onay işareti koyularak T.C kimlik numarası yazılır ve sorgulama yapılır. İşlem basamakları diğer menü ile aynıdır.

Şayet Ulusal Doktor Veri Tabanı'nda kaydı bulunamıyor ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaat edilmelidir. Dilekçede neyin eksik olduğunu veya kaydının yapılması gerektiği belirtilmelidir. Dilekçe ilişiğinde diploma fotopkopisi,kimlik fotokopisi varsa uzmanlık diploması fotokopisi olmalıdır.

III-Asistanların Atama Özlük İşleri Nelerdir?
1.Asistan Atamalarında göreve başlarken istenilen belgeler
 • Mal bildirimi Formu
 • 6 Adet resim
 • Nüfus Cüzdanı Örneği(Kurumdan Tasdikli)
 • Ölüm Beyannamesi(Kurumdan Tasdikli)
 • Sağlık Bakanlığı memur Sicil Fişi(Kurum Tasdikli)
 • Etik Sözleşmesi
2.Asistanların Askerlik İşlemleri
a-) Askerlik tecili için istenilen belgeler
 • Dilekçe
 • Mezuniyet Belgesi (Tasdikli)
 • Nüfus Cüzdanı Örneği (Tasdikli)
 • Askerlik Müsaade Belgesi (Noter Tasdikli)
b-) Görevden Ayrılırken istenilen belgeler
 • Dilekçe
 • Askerlik Çağrı Pusulası
c-) Göreve Başlarken istenilen belgeler
 • Dilekçe
 • Askerlik Belgesinin Aslı veya Onaylı Süreti
3.Asistanlarda Rotasyon İşlemleri için istenilen belgeler
        İstenilen belgeler:
 • Asistanın dilekçesi
 • Klinik Şefi Mütalaası
 • Başhekimlik teklifi
4.Asistanlarda Tez İşlemleri için istenilen belgeler
 • 2 adet tez
 • 2 adet Tez-Değerlendirme formu
 • 2 adet hastalık-izin takip formu
 • Tez CD (3 Adet)
 • Rotasyon çizelgesi
5.Asistanlarda Soyadı Değişikliği İşlemleri için istenilen belgeler
a-)Evlilik işlemlerinde istenilen belgeler
 • Dilekçe
 • Evlilik beyannamesi
 • Noter tasdikli evlilik cüzdanı örneği
b-)Boşanma işlemlerinde istenilen belgeler
 • Dilekçe
 • Mahkeme kararı
IV-Kimlik Kartı Nasıl Çıkarılır?
Kimlik Karti İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
V-Vilayet Personeli Özlük İşleri Nasıl Yapılır?
1.Emekli Olacak Personelden İstenen Belgeler
a-) İstekleri ve Yaş Haddi ile emeklilik (5434 sayılı yasa gereğince)
 • Emeklilik Formu
 • 4 adet Foğraf
 • SSK Belgesi
 • Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği
 • Erkek Personel İçin Askerlik Belgesi
b-) Malüllük nedeni ile emeklilik
 • Dilekçe
 • Sağlık Kurulu Raporu
2.İl içi Nakiller İçin Neler Gerekir?
 • Kişilerin dilekçe ve kurumlarından talepleri
3.İl Dışı Nakilleri İçin Neler Gerekir?
a-)Eş Durumu nedeniyle atama
 • Dilekçe
 • Eşdurum belgesi
 • Noter tasdikli evlenme cüzdanı fotokopisi

b-)Sağlık Durumu nedeniyle atama
 • Dilekçe
 • Sağlık Kurul Raporu

c-)Karşılıklı yer değiştirme
 • Karşılıklı dilekçe
4.Askerlik İşlemleri İçin Neler Gerekir?
a-)Askere Gidiş İşlemleri
 • Dilekçe
 • Askerlik sevk belgesi
b-)Askerden Dönüş işlemleri
 • Dilekçe
 • Askerlik terhis belgesi
5.Vefat İşlemleri İçin Neler Gerekir?
a-)Memuriyetin sona ermesi
 • Defin kağıdı
b-)Ölüm Yardımı
 • Dilekçe
 • Ölüm beyannamesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilanı
6.Ad ve Soyadı Değişikliği
a-) Ad Değişikliği
 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Mahkeme kararı
b-) Soyadı Değişikliği
Evlenme nedeniyle
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli evlenme cüzdanı örneği
 • Evlilik beyannamesi

Boşanma nedeniyle
 • Dilekçe
 • Mahkeme kararı
VI-Yardımcı Sağlık Personeli Özlük İşleri Nasıl Yapılır?
         (Ebe,Hemşire , Sağlık Memuru vb.)
1.Atama ve Nakil İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • Atama Nakil Talep Formu
 • Sağlık Bakanlığı internet sitesinden (PBS) atama dönemlerinde (Haziran ve Eylül) Başvuru Yapacak
2.4/B Sözleşmeli Personelin Atama İşlemleri
 • 4/B Sözleşmeli personelin atama işlemleri ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Atama yapıldıktan sonra gereken evrakları atandığı kurum belirlemektedir.
3.Eş Durum Tayin Talebi İçin Neler Gerekir?
 • Evlenme cüzdanı örnegi (Noter tastikli)
 • Atama nakil talep formu
 • Eş durum belgesi (Yeni ilde görev yaptığına dair belge)
 • Dilekçesi
4.Sağlık Durumu Nedeniyle Tayin İçin Neler Gerekir?
 • Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Sağlık Kurulu raporu (Yeni tarihli)
 • Atama ve nakil talep formu
 • Dilekçe
5.Emeklilik İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • Emeklilik Formu(2 adet)
6.Askerlik İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • Dilekçesi
 • Askerlik sevk belgesi
 • Terhis belgesi
1.İlk Kez atanacaklar İçin Neler Gerekir?
 • İlk kez müracaat eden kişiler doğrudan Sağlık Bakanlığı'na
 • Sağlık Bakanlığı memur sicil fişi
 • Nüfus cüzdan sureti
 • Ölüm beyannamesi
 • Emekli sicil numarası ve şahıs bildirimi
 • 6 adet foroğraf
 • Mal bildirim formu
2.İl İçi Atamalarda ve Görevlendirmelerde İçin Neler Gerekir?

Kurumundan üst yazı ile gönderilen tayin veya görevlendirme talep dilekcesi(sicil numarası ve ünvanı belirtilerek)

İl Makamından alınan nakil onayı kurumlara dağıtım yapılarak,ilgili personelin eski görevinden ayrılış ve yeni kuruma başlayışı sağlanır.Daha sonra Bakanlığımıza ve saymanlığa bilgi verilir.

3.İstifa İçin Neler Gerekir?,

İstifa etmek isteğine dair kurumundan üst yazı ile günderilen dilekçe(sicil numarası ve ünvanı belirtilerek)İl Makamından istifa onayı alınarak,ilgilinin kurumuna gönderilir ve istifaen görevinden ayrılış tarihi istenir.

1-Göreve Başlama İçin Neler Gerekir?
 • Mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdan örneği
 • Mal bildirim beyannamesi
 • 6 adet fotoğraf
2-Askerlik İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • Dilekçesi
 • Askerlik müsaade belgesi (Noter tastikli)
 • Nüfus cüzdan örneği
 • Mezuniyet belgesi (Tastikli)
3-Tez İşlemleri İçin Neler Gerekir?
 • 2 adet tez
 • 2 adet tez değ. formu
 • 1 adet Klinik Şefi Müt.
 • 1 adet hastalık izin takip formu
 • 1 adet cd
4-Uzmanlık Belgesi İçin Neler Gerekir?
 • 2 adet resim
 • Mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi
 • Vergi dairesine yatırılan uzmanlık harcı makbuzu
 • Uzmanlık Sınav Tutanağı


 • NOT :
 • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip