Organ ve Doku Nakli Merkezleri Açma Başvurusu için Gerekli Belgeler

Böbrek Nakli Merkezleri Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :


Böbrek Nakli Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ve ekli belgelerle İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

Doku Tipleme Laboratuvarının Açma Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler

Doku Tipleme Laboratuarı açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerin bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır;

Göz Bankası Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Banka açacak kuruluşlar kurumlarının belirlediği yazışma usulu ve İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurur. Bu başvuruda;

Kemik İliği Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Kemik İliği Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.


Kalp, Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

Kalp, Akciğer Kalp- Akciğer ve Homogreft Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:


Karaciğer Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

Karaciğer Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.


Geri Dön



Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip