logo

Organ ve Doku Nakli Merkezleri Açma Başvurusu için Gerekli Belgeler

Böbrek Nakli Merkezleri Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :


Böbrek Nakli Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ve ekli belgelerle İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

 • Merkez Sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
 • Böbrek nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
 • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
 • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı; organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
 • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Doku Tipleme Laboratuvarının Açma Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler

Doku Tipleme Laboratuarı açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerin bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır;

 • Laboratuar sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
 • Laboratuarda görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
 • Doku Tipleme Laboratuarı Planı: Doku Tipleme Laboratuar hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren kurum tarafından tasdikli plan. Özel olarak faaliyet gösterecek Doku Tipleme Laboratuar planlarının, laboratuarın bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmesi gereklidir.
 • Doku Tipleme Laboratuarında bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Doku Tipleme Laboratuarı için başvurulduğu takdirde; kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Göz Bankası Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Banka açacak kuruluşlar kurumlarının belirlediği yazışma usulu ve İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurur. Bu başvuruda;

 • Banka tıbbi müdürüne ait belgeler( göz hekimliği diploması, müdürlük eğitim sertifikası)
 • Bankada görev alacak laboratuar yöneticisi ve teknisyenlerin eğitimine ilişkin belgeler,
 • Bankanın Planı: Laboratuar ve arşiv ofisine ait 1/20 ölçekli, cihazların ve diğer alt yapının yerleşimini gösterir plan,
 • Bankadaki cihazların ve aletlerin listesi,
 • Bankada uygulanacak saklama yöntemi ile ilgili yazılı beyan bulunur.
 • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
 • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Kemik İliği Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Kemik İliği Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

 • Merkez sorumluluğunu üstlenecek uzman tabibe ilişkin belgeler,
 • Kemik İliği nakilleri yapacak sorumlu tabibin; Kemik iliği transplantasyonu konusunda yan dal uzmanlık sonrası en az 1 yıllık deneyimli, hematoloji veya onkoloji branşlarında uzman ( çocuk üniteleri için Çocuk Hastalıkları uzmanlığı sonrası hematoloji, onkoloji veya immünoloji yan dal uzmanlığı ) veya kemik iliği nakli alanında en az 3 yıl deneyimli olan iç hastalıkları veyahut çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduğunu gösteren belge,
 • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
 • Kemik İliği Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
 • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Kemik İliği Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.


Kalp, Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

Kalp, Akciğer Kalp- Akciğer ve Homogreft Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

 • Merkez sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
 • Kalp, Akciğer, Kalp- Akciğer ve Homogreft nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
 • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
 • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait1 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
 • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Karaciğer Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

Karaciğer Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:

 • Merkez sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
 • Karaciğer nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
 • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
 • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
 • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
 • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.

Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.