İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Site Haritası

Sağlık Müdürlüğü Ana Sayfası
Sağlık Müdürlüğü Tarihçesi
Sağlık Müdürlüğü İdari Şeması
Sağlık Müdürlüğü Yönetim Şeması
Sağlık Müdürlüğü Görev Dağılımı
Veri Giriş Formları
Şube Müdürlükleri
Acil Sağlık Hizmetleri
Şube Ana Sayfası
Şube Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
24 Saat Hizmet Veren Hastane ve Acil Servis İletişim Bilgileri
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Görevleri
Birimler
İnceleme ve Soruşturmalar
Sağlık Personeli Meslek Eğitimi Geliştirme ve Uygulama Merkezi Direktörlüğü
Similasyon Merkezi (SİMMERK)
Eğitimler
İlk Yardım Yönetmeliği
Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı
İlk Yardım Eğitimci Eğitimi Merkezleri ve İletişim Bilgileri
İlk Yardım Eğitim Merkezleri ve İletişim Bilgileri
İlk Yardım Eğitimci Eğitimi Merkezlerinin Açılması
İlk Yardım Eğitim Merkezlerinin Açılması
Sık Sorulan Sorular
Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Yürütülen Hizmetler
Şube Görev Dağılımı
Mevzuat
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Eğitimi
Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi
Diş Protez Teknisyenliği 3. Meslek Eğitimi Belgesi
2. Meslek Belgesi Dağıtım Töreni
Bağlı Kuruluşlar
İstatistikler
Şikayetler
Açsap Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Görev ve Çalışmaları
AÇSAP Merkezleri
Yenidoğan Tarama Projesi
Bebek Ölümlerini Önleme
Bebek Dostu Hastane
Anne Ölümlerini Önleme
Program ve Projeler
Ergen Sağlığı
Açsap Gerekli Bilgileri
Anne sütü ve Emzirme
Çocuk ve İshal
Çocuk Gelişimi
Demir Eksikliği Anemisi
Gebelik ve Doğum
İyotlu Tuz Kullanımı
Aile Planlaması
Çocuk Ek Beslenme Rehberi
Fenilketonüri Tarama Testi Nedir?
Talasemi Nedir-Nasıl Önlenir
Zatürre
Mevzuat
Formlar
Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Bilişim Altyapımız
Kurumsal Yazılımlarımız
Bilişim Projemiz
Periyodik Sağlık İst.
Veri Giriş Formları
Mevzuat ve Yardımcı Dökümanlar
Bulaşıcı Hastalıklar
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Tarihçe
Görevimiz
Ayın Konusu
Bulaşıcı Hastalıklar
Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Bildirim Sistemi
Bildirim Diyagramı
Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Listesi
A Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Akut Viral Hepatitler
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
Hepatit G
Bogmaca
Bruselloz
Difteri
Gonore
Kabakulak
Akut Kanlı İshal
Kızamıkçık
Kızamık
Kolera
Kuduz ve Kuduz Riskli Temas
Meningokoksik menenjit
Poliyomyelit
Şarbon
Şark Çıbanı(kutonez leishmaniazis)
Sifiliz
Sıtma
Tetanoz
Tifo
Tüberküloz
HIV Enfeksiyonu
AIDS
B Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Çicek
Veba
Sarı Humma
C Grubu
Creutzfeldt Jakob Hastalığı ( nvCJD )
Ekinokokkoz
Influenza [grip]
Kala-azar [vısceral Leıshmanıasıs]
Konjenital rubella
Lejyoner Hastalığı
Lepra
Leptospiroz
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)
Şistozomiyaz [üriner]
Toksoplazmoz
Trahom
Tularemi
Viral Hemorajik Ateş
D Grubu
Campylobacter jejuni/coli.
Chlamydıa trachomatis
Cryptosporıdium sp
Entamoeba histolytica
Enterohemorajik E.coli [ehec]
Giardıa intestinalis
Listeria monocytogenes
Salmonella spp.[ non-typhoidal salmonelloz etkeni ]
Shigella spp.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Diğer Bulaşıcı Hastalıklar
Parazitozlar
Zoonozlar
Ateş
İshaller
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ( ÜSYE )
Döküntülü Hastalıklar
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ( CYBH )
SARS
Grip ve kuş gribi
Besinlerle bulaşan hastalıklar
Mantar Zehirlenmeleri
Afetle ilişkili enfeksiyonlar
Bağışıklama
Genel Bilgiler
İstanbul'da Aşı Durumu
Aşılar
Aşı Takvimi
Aşı Günlerini Hesaplama
Erişkin Aşıları
Aşı Yaptırılabilecek Yerler
ASİE ( Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler )
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
Serum Uygulamaları
Soğuk Zincir
Güvenli Enjeksiyon
Aşılar Hakkında Bilmek İstedikleriniz
Seyahat Aşıları
Riskli Gruplarda Aşılama
Halk Sağlığı Lab.
Kuruluş ve Tarihçe
Mevzuatı
Görevleri
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Portör Uygulamaları
Numune Alma Rehberi
İstatistik ve Faaliyet Raporları
Sıtma Savaş Birimi
İstatistik
Formlar ve Örnekleri
Form Örnekleri
Kullanım Yerleri
Verem Savaş Disp.
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Mevzuat
Broşürler
Önemli Günler
Sık Sorulan Sorular
Yayınlar Bildiriler
Eğitimler
Linkler
Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi Ana Sayfa
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Vizyon ve Misyon
Gıda ve Çevre Kontrol
Görevlerimiz
Sağlık Etki Değ. Birimi
Su Güvenliği Birimi
Eşya Levazım ve Kimyasallar
Yazı İşleri
İlaç ve Eczacılık
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Tıbbi Müstahzarların Piyasa Kontrolü
Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Ve Tıbbi Malzeme Listesi
İlaç ve Eczacılık Şubesiİ Mevzuat
Nöbetçi Eczaneler
Eğitim Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Görevlerimiz
Yönetici ve Hekimlere Yönelik Eğitimler
Hemşirelere Yönelik Eğitimler
Hizmet İçi Eğitim
Halk Eğitimleri
Sempozyumlar
Hemşirelik hizmetleri Bürosu
Mevzuat
Formlar
Eğitim Metaryalleri
Arşiv
İdari ve Mali İşler Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Bize Ulaşın
Müd.Gel. Gid. Evr. Bir.
Gelen Giden Evr. Bir.
Kurum Tabipliği
Garaj
Teknik Büro
Emlak İstimlak
Hukuk
Fatura Tahakkuk Birimi
Satın Alma Tahakkuk
Muayene Komisyon Birimi
İdari Amirliği
Ayniyat
Arşiv
Depo ve Tamirhane Birimi
Sıkca Sorulan Sorular
Personel Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Vizyon ve Misyon
İlgili Birimlerimiz
Mevzuat
Şubenin Görevleri
Şube Şeması
Sık Sorulan Sorular
Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Görevleri
Projeler
Eğitim
İstatistik
Dal hastaneler
Önemli Gün ve Haftalar
Mevzuat
Arşiv
Sağlık Ocakları Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Görevlerimiz
Sağlık Ocağı Adresleri
İlçe Sağlık Ocakları Adres ve Telefonları
İlçelere Göre Sağlık Ocakları Sayıları ve Nüfus Bilgileri
Yeni Açılan Sağlık Ocakları Adres ve Telefonları
Yıllara Göre Sağlık Ocakları Sayısı
Laboratuvar Hizmet Veren Sağlık Ocakları
Röntgen Hizmet veren Sağlık Ocakları
Mobil Hizmet Verenler
24Saat Hizmet Verenler
Tedavi Kurumları Şubesi
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Yöneticilerin Görev ve Sorumluluk Alanları
Avrupa Yakası
Anadolu Yakası
İşlemler Listesi
İşlemler Listesi
Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Şubenin Görevleri
Yöneticilerin Görevleri
Mevzuat
İşlemler Listesi
Denetim
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal
Şube Anasayfası
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
BİRİMLER
Strateji Geliştirme Birimi
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
Bize Ulaşın
Yürütülen Faaliyetler
Planlanan Faaliyetler
Aile Hekimliği Birimi
Bilgi Edinme Birimi
Basın Bürosu
Birim Anasayfası
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Haberler
Basın Özetleri
Basın Bültenleri
Mevzuat
Görevler
Hasta Hakları
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Hasta Hakları Nelerdir
Hasta Hakları Afişleri
Mevzuat
Hasta Hakları Kitaplığı
2008 Faaliyet Raporu
Eğitimler
Hasta Hakları Eğitimleri
Dökümanlar ve Formlar
Kamplar
Teşekkür Alan Sağlık Çal.
Basında Hasta Hakları
Linkler
Aile Hekimliği Birimi
Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
Birim İletişim Bilgileri
UMKE
Birimin Görev Ekipmanları
UMKE ye Kimler Katılabilir
Başvuru Formu
Faaliyetleri
Eğitimler
Kamplar
Tatbikatlar
Toplantılar
İhale ve Teknik Şartnameler
Kriz Merkezi
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
İletişim
Tarihçe
Birimin Görevleri
Birim Görev Dağılımı
Birimin Geçmiş Faaliyetleri
Sık Sorulan Sorular
Disiplin ve Hukuk Büro Amirliği
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Görevleri
Mevzuat
Sivil Savunma Birimi
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Vizyon ve Misyon
Tanım
Tarihçe
Görevleri
Görev Alanı
Örnek Sivil Savunma Planı
Resimler
Mevzuat
İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
Birim Anasayfası
Koordinatör
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Vizyon ve Misyon
Görevleri
Mevzuat
Rehberler
Örnek Dökümanlar
Linkler
Kanser Kontrol Birimi
Birim Anasayfası
Birim Sorumlusu
Birim Çalışanları
İletişim
Bize Ulaşın
Kanser
Kanser Kayıt
KETEM
Meme Hastalıkları Poliklinikleri
Serviks Hastalıkları Poliklinikleri
Mevzuat
Sağlık Kurumları
Tüm Kurumlar
Tüm Kurumlar
Sağlık Grup Başkanlıkları
Devlet Hastaneleri
Sağlık Ocakları
Ana Çocuk Sağlığı
Verem Savaş Disp.
Acil Yardım İstasyonları
Ağız Diş Sağlığı Mrk.
Kan Merkezleri
Dializ Merkezleri
Özel Tanı Tedavi Merkezleri
S.G.B Adres ve Telf.
Devlet Hastaneleri ve semt poliklinikleri
Sağlık Ocakları
Ana Çocuk Sağlığı
Verem Savaş Disp.
Acil Yardım İstasyonları
Ağız Diş Sağlığı Mrk.
Halk Sağlığı Laboratuarları
Üniversite Hastaneleri
Özel Hastaneler
Kan Merkezi
Dializ Merkezleri
Özel Tanı Tedavi Merkezleri
Hudut Sahilleri SGM
Halk Kılavuzları
Hasta Rehberi
Ayakta ve Yatarak Tedavi İçin Müracaat
Aşılar ve Yaptırılabilecek Yerler
Aşı Günleri Hesaplama
Rutin Çocuk Aşıları
PPD Testi
Kuduz Aşısı Yapılan Yerler
BCG (Verem) Aşısı Yapılan Yerler
Hac Aşısı
Umre Aşısı
Meningokok Aşısı
Sağlık Kurulu Raporu
Sağlık Hizmetleri Şikayetleri ve Hizmetler Hakkında Bilgi Alma
Evlilik Raporları
Yurt Dışında Emekli Olmuş ve Kesin Dönüş Yapmış Sigortalıların Sağ. Yar. Fay.
Ateş
İshaller
Seyahat Aşıları
Deniz Suyu Numune Sonuçları
Kurumsal
Duyurular
Hasta Hakları
Projeler
Hasta Hakları Koordinatörlüğü
Hakkınız için başvurun!
Hasta Hakları Nelerdir
Hasta Hakları Afişleri
Mevzuat
Hasta Hakları Kitaplığı
Hasta Hakları Eğitimleri
Linkler
Haberler
Yatırımlar
Tamamlanan Yatırımlar
Devam Eden Yatırımlar
Planlanan Yatırımlar
İstanbul'da Sağlık
Eski Sayılar
İhaleler
Tezler
Önemli Günler
Bilgi EdinmeDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip