HASHİMOTO TİROİDİTİ NEDİR?   ŞİKAYETLERİ   TANI ve TESPİTİ   TEDAVİSİ NASILDIR?   DİĞER KONULAR 


ŞİKAYETLER

Uz.Dr.Müjgan GÜRLER
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Kliniği

HashimotHastalığına bağlı hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması hali) genellikle sinsi başlangıçlı olup belirti ve semptomlar aylar içinde yavaş ilerler. Uzun zaman tedavi edilmemiş ve şiddetli hipotiroidik hastalar ise miksödem koması adı verilen bir koma durumuna girebilir.

Hashimothastalığına bağlı hipotiroidi (tiroidi az çalışan) hastalarda başlangıçta herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın rutin bir kan testi ile tiroid fonksiyonu kontrolü esnasında ortaya çıkabilir. En sık ve en erken saptanan hipotiroidi belirtilerinden kabızlık, yorgunluk, cild kuruluğu, kilartışı gibi çoğu hastalarda doğrudan tiroid sorunu düşündürmeyecek özgül olmayan sorunları vardır.

Otoimmun durum, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı toleransının kaybolması sonucunda ortaya çıkan nedeni henüz net olarak belirlenememiş bir tür mikrobik olmayan iltihabi olaylar zinciridir.Hashimottiroiditi (iltihaplanması), tiroid hücrelerinin bağışıklık olayları ile tahribatı sonucu gelişir. Hashimothastalarının % 95’i kadındır ve erkeklere göre 15-20 kat daha fazla görülür. Tüm yaşlarda ortaya çıkarsa da 30-50 yaş arasında sıktır. Kadınlarda Kalıtım çok önemli bir faktördür. Kişinin anne, baba, kardeşleri veya akrabalarından birisinde hastalık saptanabilir. Tiroid bezi tipik olarak büyük olabileceği gibi bazılarında küçülmüş hatta kaybolmuş olabilir. Tiroid hücrelerinde bulunan algılayıcı bölgeye (reseptör) bağlanan bloke edici sıklıkla Anti-TPO(tiroidperoksidaz) ve Anti-Tiroglobulin gibi otoantikorlar tiroid fonksiyonlarını daha da bozabilir. Daha düşük oranlarda TSH reseptör bloke edici antikorlar da bulunabilir. Hastaların yaklaşık %10’unda ise antikorlar negatif olabilir.

Sonuçta yetersiz tiroid hormon üretimi ve salgısı ortaya çıkar. Buna rağmen başlangıçta hasar görmüş hücrelerden tiroid hormonları (T3 ve T4) açığa çıkabilir. Bu durumu telafi etmek için tiroid hücreleri çoğalarak bezin şişmesine neden olur. Böylece tiroid büyür yani guatr oluşur. Hasarlanmış hücrelerin tamiri sonucu yerlerini nedbe (fibroz) dokusu alabilir. İlerleyen zaman içinde tiroid dokusunda, bazı yerlerde nedbe dokusu ve bazı yerlerde hücre çoğalması ile tiroid bezi düzensiz bir yapı arz eder. Nedbe dokusu artar, iltihabi durum kaybolur ve tiroid bezi küçülür (atrofik tiroidit).

Diğer SEMPTOMLAR aşağıdaki gibidir:

FİZİK MUAYENE BULGULARI: