HASHİMOTO TİROİDİTİ NEDİR?   ŞİKAYETLERİ   TANI ve TESPİTİ   TEDAVİSİ NASILDIR?   DİĞER KONULAR 


TEDAVİ

Uz.Dr.Müjgan GÜRLER
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Kliniği

Hashimoto tiroiditinde veya herhangi bir sebebe bağlı hipotiroidide hormon replasmanı (yerine koyma tedavisi) yapılmalıdır. Kullanılacak ilaç genellikle de ‘’ömür boyu ‘’olacak şekilde levotiroksin (tiroid hormon ilacı) dir. İlacın dozu kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlanır. Hedef, klinik ve biyokimyasal olarak ötiroid (normal tiroid fonksiyonları) durumu oluşturmaktır. Elli yaş altında ve herhangi bir kalp sorunu olmayanlarda ilaç tam dozda başlanabilir. Hastanın tedavisine başlandıktan sonra genellikle 6-8 hafta sonra doz ayarı için tetkik edilir, sonrasında 6-12 ayda bir kontrol edilmesi yeterlidir.

Hashimoto hastalarında eşlik eden bir tiroid kanseri veya büyük bir nodül saptanmadıkça ameliyat gerekliliği yoktur. Küçük nodüller hashimoto hastalığının doğasında vardır, ve çoğu gerçek nodül bile değildirler. Çoğunlukla bunlar düzensizleşmiş tiroid dokusunun veya iltihap alanlarının görüntüleridir. Ultrason yılda bir kez yapılmalıdır.

Hastaların özellikle merak ettikleri bir konu kullandıkları tiroid hormonu olan (levotiroksin) ilacın kemik erimesine yol açıp açmadığıdır ki; bu durum yerine koyma tedavisinde yani çoğunlukla normal dozlarda bu söz konusu değildir. Ama aşırı dozda kullanırsa kemik erimesi ve kas erimesi sorunları ile karşılacaktır. Diğer bir soru da hamilelikte kullanım ile ilgilidir. Hashimoto hastası gebe kaldığını öğrendiği andan itibaren ilaç dozunu doktorunun önerisi dahilinde ayarlamalıdır, Hamile olup hashimoto tiroiditine sahip hastalar eskisine oranla daha sık doktor kontrolüne gitmeli ve doz ayarı yapılmalıdır. Böylelikle bebeğin ileride özellikle beyin gelişimine olumsuz etkileri olan hipotiroidinin önlenmesi mümkün olmaktadır.

SG’de şüpheli ve belli bir boyutun üzerinde görünen nodüller varsa biyopsi yapılabilir. Hashimoto hastalarında nedbe dokuları bazen nodül ile karıştırılabilir. En önemlisi Hashimoto tanısı için biyopsi yapmak çok gereksiz, hastaya hem acı veren hem de maddi külfet çıkaran bir tetkikdir. Hashimoto tanısı laboratuvar ile kolayca konulabilir.