ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ - İLETİŞİMBİRİM ADI BİRİM TELEFON NO DAHİLİ NO
BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Başkan  0212 570 05 53 1222
Başkan Yardımcısı 0212 413 05 00 5725
BAŞHEKİM ve BAŞHEKİM YARDIMCILARI
Başhekim (Avrupa Bölgesi)           0212 413 05 00 5725
Başhekim (Anadolu Bölgesi)          0216 458 44 00 6601
Başhekim Yardımcısı (Avrupa Bölgesi)               0212 413 05 00 5506
Başhekim Yardımcısı (Avrupa Bölgesi)               0212 413 05 00 5516
Başhekim Yardımcısı (Avrupa Bölgesi)               0212 413 05 00 5549
Başhekim Yardımcısı (Anadolu Bölgesi)                0216 458 44 00 6602
Başhekim Yardımcısı (Anadolu Bölgesi)                 0216 458 44 00 6603
UZMANLAR
Uzman 0212 413 05 00 5623
Uzman 0212 413 05 00 5663
BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ
1. Bölge Koordinatörü 0216 458 44 00 6604
2. Bölge Koordinatörü 0216 458 44 00 6605
3. Bölge Koordinatörü 0216 458 44 00 6606
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / ASKOM  0212 413 05 00 5580
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / ASKOM  0212 413 05 00 5581
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / Eğitim  0212 413 05 00 5574
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / Eğitim  0212 413 05 00 5578
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / Eğitim  0212 413 05 00 5579
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / Eğitim  0212 413 05 00 5591
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / Eğitim  0212 413 05 00 5633
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5568
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5571
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5573
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5610
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5622
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5644
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5645
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5649
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İlk Yardım  0212 413 05 00 5677
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Özel Ambulans 0212 413 05 00 5561
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Özel Ambulans 0212 413 05 00 5562
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Özel Ambulans 0212 413 05 00 5563
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Özel Ambulans 0212 413 05 00 5564
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Denetim 0212 413 05 00 5636
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  /Denetim 0212 413 05 00 5637
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İnsan Kaynakları ve Stok  0212 413 05 00 5545
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi  / İnsan Kaynakları ve Stok  0212 413 05 00 5566
FAX NUMARASI
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Fax Numarası 0212 413 05 99
İSTANBUL İL AMBULANS KOMUTA KONTROL MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ (AVRUPA BÖLGESİ)
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5507
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5508
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5518
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5530
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5588
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5592
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5593
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5595
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5597
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5617
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5626
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 413 05 00 1279
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 413 05 00 1289
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 413 05 00 1294
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 413 05 00 5506
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Çalışan Sağlığı ve Güvenliği  0212 413 05 00 5567
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5509
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5513
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5540
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5666
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 413 05 00 5514
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 413 05 00 5536
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 413 05 00 5539
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 413 05 00 5640
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 413 05 00 5511
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 413 05 00 5552
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 413 05 00 5642
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 413 05 00 5607
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 413 05 00 5530
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 413 05 00 5631
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 413 05 00 5521
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 413 05 00 5537
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 413 05 00 5620
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 413 05 00 5549
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Haberleşme 0212 413 05 00 5617
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Haberleşme 0212 413 05 00 5596
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 413 05 00 5515
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 413 05 00 5516
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 413 05 00 5523
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 413 05 00 5510
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 413 05 00 5522
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 413 05 00 5538
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 413 05 00 5542
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5517
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5541
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5546
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5551
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5619
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5624
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5661
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 413 05 00 5669
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / ASOS Sorumlusu 0212 413 05 00 5550
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / ASOS Sorumlusu 0212 413 05 00 5635
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5607
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5609
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5627
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nakil - Yeşilkart 0212 413 05 00 5527
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nakil - Yeşilkart 0212 413 05 00 5639
FAX NUMARALARI
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) Fax Numarası 0212 570 90 45
Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Fax Numarası 0212 660 2759
İSTANBUL İL AMBULANS KOMUTA KONTROL MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ (ANADOLU BÖLGESİ)
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5507
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5508
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5518
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Ayniyat  0212 413 05 00 5530
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5588
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5592
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5593
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5595
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5597
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5617
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Bilgi İşlem 0212 413 05 00 5626
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 570 05 53 1279
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 570 05 53 1289
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 570 05 53 1294
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /İstatistlik 0212 570 05 53 1294
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Çalışan Sağlığı ve Güvenliği  0212 570 05 53 5567
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5509
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5513
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5540
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Döner Sermaye 0212 413 05 00 5666
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Hasta İletişim ve Disiplin - SABİM/BİMER/CİMER 0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Eğitim  0212 570 05 53 1293
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 570 05 53 1242
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 570 05 53 1244
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Evrak Kayıt 0212 570 05 53 1244
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 570 05 53 1233
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 570 05 53 1231
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 570 05 53 1235
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Fatura Tahakkuk ve Teknik 0212 570 05 53 1235
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Haberleşme 0212 413 05 00 5617
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) /Haberleşme 0212 413 05 00 5596
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 570 05 53 1229
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 570 05 53 1228
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Kalite - Protokol 0212 570 05 53 1228
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 570 05 53 1259
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 570 05 53 1259
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 570 05 53 1258
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Personel Özlük 0212 570 05 53 1258
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1260
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1260
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1260
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1260
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1260
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1207
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1207
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nöbet İşleri(A Bölgesi) - Nöbet İşleri (B Bölgesi) - Nöbet İşleri (Komuta) 0212 570 05 53 1207
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / ASOS Sorumlusu 0212 413 05 00 5550
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / ASOS Sorumlusu 0212 413 05 00 5635
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5607
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5609
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Arşiv  0212 413 05 00 5627
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nakil - Yeşilkart 0212 413 05 00 5527
İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği (Avrupa Bölgesi) / Nakil - Yeşilkart 0212 413 05 00 5639
FAX NUMARALARI
Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği 0216 383 02 29
Anadolu Komuta Kontrol Merkezi 0216 383 01 91
BAKIM / ONARIM / ULAŞTIRMA
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5532
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5533
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5534
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5616
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5618
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5653
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5585
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5584
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5585
Bakım /  Onarım / Ulaştırma 0212 413 05 00 5648
Bakım /  Onarım / Ulaştırma / Güvenlik 0212 571 00 33 1295
Bakım /  Onarım / Ulaştırma / Biomedikal 0212 413 05 00 5617
FAX NUMARALARI
Bakım Onarım Birimi  Fax Numarası 0212 570 90 45Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip