ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Sağlık ise "yanlızca hastalık yada sakatlık olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali" olarak tanımlanmıştır. Kişinin sağlığını etkileyen en önemli etmenlerden birisi de yaşadığı çevredir.

Bu etmenler fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik etmenler ile temel madde eksiklikleridir.

Sıcaklık, soğuk, ışın, travma, içme ve kullanma suyu, atıklar, konut sağlığı, iklim koşulları, hava ve su kirliliği, sağlığa az yada çok zarar verebilme ihtimali olan kuruluşlar fiziksel etmenleri, zehirler, kanser oluşumuna neden olan bazı etkenler kimyasal etmenleri, mikroorganizmalar, asalaklar ve mantarlar biyolojik etmenleri, çağdaş yaşamda sık duyulan stres vb. durumlar, sosyal kültürel ve ekonomik nedenler psikolojik etmenleri oluşturmaktadır.

Vitaminler, esansiyel aminoasitler veya yağ asitleri, mineraller gibi maddelerin yeterli alınamaması ise temel madde eksikliklerini oluşturmaktadır.

Çevresel etmenlerin kontrol altında tutulmaması o çevrede yaşayanların sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Çevre Sağlığı koruyucu sağlık hizmetlerinden olup kişilerin sağlığının bozulmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetleri geniş kitlelere hitap eder. Tedavi edici hizmetlerden daha ucuz ve daha etkilidir.

En gelişmiş teknolojiye sahip tedavi merkezleri veya hastanelerin mevcut olması sadece hasta olanların iyileştirilmesine yöneliktir. Yani sağlığın bozulmasını önleyici bir özelliğe sahip değildir.Oysa ki etkin ve verimli yürütülen çevre sağlığı hizmeti toplumun sağlığının korunmasına yönelik bir hizmettir.

Çevre sağlığı hizmetleri multi disipliner bir konu olup şehir planlarının oluşturulması, şehir altyapılarının oluşturulması, sanayi ve endüstri bölgelerinin teşkili, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, endüstriyel atıklar, tıbbi ve tehlikeli atıklar, gıda kontrolü, konut hijyeni, kemirci vektör kontrolü ve benzeri hususları kapsamaktadır.

Tüm dünya ülkeleri 1978 yılında Kazakistanın Almaata kentinde yapılan Temel Sağlık Hizmetleri toplantısında ortak bir karar alarak Birinci Basamak sağlık hizmetlerine geçiş bildirgesini imzalamışlardır. Oysa ülkemizde 1930'lu yıllarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlayan bu hizmetleri yürütmek üzere Çevre Sağlığı Teknisyeni yetiştirmek üzere 1959 yılında açılan Çevre Sağlığı Kolejleri ile daha bilimsel hale gelmiştir.

Çevre Sağlığı Hizmetleri insanlığın var oluşu ile başlamıştır. Günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalarda da bu hizmetlere ilişkin izler görülmektedir.Sayfa Başı                                                                                                                                      Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip