T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HAVUZ VE HAVUZ SULARI
DENETİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Havaların ısınmasıyla insanların serinlemek için tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları gelmektedir. Bilindiği gibi yüzme havuzları turistik, dinlenme ve spor etkinliklerinin yapıldığı yerlerdendir. Yüzme havuzlarının tasarım ve kullanma özelliklerine göre değişik tipleri bulunmaktadır. Yüzme havuzlarının güvenliği ve hijyenle ilgili sorunları çözülmedikçe sağlık sorunları ve kazalar kaçınılmaz olmaktadır.

Havuz sularının kalitesi uygun olmadığı taktirde su kaynaklı bağırsak, göz, kulak, burun, boğaz, cilt ve solunum sistemi enfeksiyonları da görülmektedir.

Bu tür enfeksiyonlardan halk sağlığını korumak maksadıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir çalışma programı doğrultusunda;

İnsanların topluca girdikleri havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağlanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından 2004 yılında; ilimiz açık ve kapalı yüzme havuzların denetimi ve havuz suyu kontrolü çalışma programına alınmış, İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları'ndan alınan bilgilere göre de 41 adeti Anadolu Yakasında, 58 adeti Avrupa Yakasında olmak üzere 99 adet havuz tespiti yapılmış olup bu havuzlarda çalışma yapılmıştır.

2005 yılı itibariyle Müdürlüğümüzce; daha kapsamlı ve ileriye yönelik çalışmalara da cevap verecek şekilde hazırlanan yönerge; “Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları Hakkında Yapılacak Çalışmalara Esas Usül ve Esaslar” adıyla tüm ilçelere gönderilmiştir.

Bu bağlamda İlimiz dahilinde bulunan havuzların denetimi; Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı elemanlarınca hafta içi ve hafta sonları yapılmaktadır.

Çalışma Periyodu(Denetim Sıklığı):

Açık ve kapalı tüm yüzme havuzlarında Haziran- Eylül aylarında 15 günde bir, yılın diğer aylarında ise faaliyete bulunan kapalı yüzme havuzlarında ayda en az bir defa numune alma ve denetim çalışması yapılmaktadır.

Denetim:

Havuzların denetimi; Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Denetim Formu kullanılarak yapılmaktadır.

Bu denetimlerde; havuza giren ham su ve kullanılan(yüzülen) su ile havuz müştemilatının; fiziki, hijyenik, teknik şartları ve personel durumu konusunda incelemeler yapılmaktadır.

HAVUZLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ham su ve Havuz Suyu

Havuz Güvenliği

Havuzun Fiziki Şartları

Teknik ve Hijyenik Şartlar

Personel Durumu

YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip