ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim


Birim Adı TelE-mail
Eşya Levazım ve Kimyasallar 5118918/1438-1480-1487-1484
Havuz Suları5118918/1434
İçme Kullanma Suları(Şebeke Suları) 5118918/1434-1439-1476
Sağlık Etki Değerlendirme Birimi5118918/1441-1462-1481-1440-1436
Su İşletmeleri(Ambalajlı Sular) 5118918/1429-1430-1434
Yazı İşleri ve Evrak Kayıt 5118918/1432-1433
Yüzme Alanları(Deniz Suları) 5118918/1435-1439