ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz

Görev kapsamına giren konularda çevre unsurlarından kaynaklanarak, İnsan sağlığı üzerine kısa dönemde, uzun dönemde kalıcı ya da geçici, olumlu ya da olumsuz, etkileri araştırarak incelemeler yapmak; analizler için numune almak, sonuçlarına göre raporlar düzenleyerek gerekli tedbirleri almak, aldırtmak; fert ve toplum sağlığının korunmasını ve geliştirmesini sağlamak.

Vizyonumuz

Görevlerimiz kapsamında yapılacak denetim, organizasyon, koordinasyon çalışmalarında gerçekçi ve bilimsel yaklaşımlarla, ülkemizde öncü ve örnek olmaktır.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip