ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK TURİZMİ BİRİMİ


  Amaç

İstanbul genelinde sosyoekonomik kalkınmaya ve küresel sağlığa katkı aracı olarak, sağlık sisteminin geliştirilmesi için, finansal sürdürebilirliğin ve inovasyonun teşvikini sağlamak suretiyle, sağlık turizmini güçlendirmek üzere; sistemin performansını izlemek ve ilimizde sunulmakta olan hizmetler ile sağlık turizmi faaliyetleri çerçevesinde, küresel sağlık politikalarında söz sahibi olarak, katkıda bulunmaktır.

  Hedefler

İlimiz genelinde sağlık turizmini güçlendirmek amacıyla, sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak, cazibe oluşturmak, verilmekte olan hizmet sunumunun kalitesinin ve yönetişim yapısının iyileştirilmesine katkı da bulunmak ve uluslararası sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmektir.

  Birim Görevleri

İl genelinde kamu ve özel sağlık kuruluşları tarafından sunulmakta olan sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak, koordinasyonu ve yabancı uyruklu hasta kayıtlarının düzenli bildirimini sağlamak, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürütmek, ili temsilen Sağlık Turizmi konulu toplantılara katılmak, uluslararası hastalara sunulacak acil sağlık hizmetleri hususunda 112 acil hizmetleri şubesi ile koordineli olarak çalışmak, Müdürlük Makamı tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktır.

  Bilgi

  Yayınlar

  İletişim

Sağlık Turizmi Birimi

Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

Peykhane Caddesi No: 10; 34400 Çemberlitaş İSTANBUL

0212 516 25 45 – 47 İç hat: 1128

istanbul.sagturizmi@saglik.gov.trGeri Dön    
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip