UZMANLIK BİTİRME SINAVI HAKKINDA DUYURU

Yayın Tarihi : 11.11.2014

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin "Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları" 28/05/2014 tarihli ve 2014.5319.2274 sayılı Makam oluru ile İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir

Asistan Jürilerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilen Temel İlkeler:

Başvuru süreci ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:

İstenen Belgeler

2017 Yılı Şubat Ayı Uzmanlık Bitirme Sınavına Girecek Asistan Hekimlerin Listesi için tıklayınız.

Tez Değerlendirme Formu için tıklayınız

Asistan Hastalık ve Aylıksız İzin Takip Formu için tıklayınız


  • NOT :
  • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip