SAĞLIK MÜZESİ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, eski Sağlık Müzesi'nin tarihi değerini, kültürel mirasını sahiplenerek, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarihi binasında, çağdaş müzecilik anlayışıyla İstanbul Sağlık Müzesi'ni yeniden kurma çalışmalarını başlatmıştır.

Kurulduğundan bu yana çağdaş bir yaklaşımla hareket eden İstanbul Sağlık Müzesi, bugün aynı anlayışla, sağlık konusunda etkin, sürdürülebilir, öncü bir kültür kurumu olma vizyonu taşımaktadır. Müzenin temel amacı; Sağlık, toplum, kültür, bilim ve sanat arasındaki diyaloğu güçlendirmektir. Düzenleyeceği sergiler ve eğitim etkinlikleri ile toplum için buluşma noktası, yaşam boyu eğitim merkezi olmayı ve toplumun tüm bireyleri için erişilebilir bir müze olmayı hedefler.

Müzenin Misyonu; toplumda sağlıklı yaşama bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, bireylerin sağlığının değerini bilme ve yönetme becerilerinin gelişmesini desteklemek, disiplinlerarası işbirliği içinde tıp ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek, sağlık alanındaki kültürel mirası koruma bilinci geliştirmek, Sağlık Müdürlüğü'nün kurum içi ve kurum dışı iletişimini güçlendirerek kurumsal kimliğine katkıda bulunmaktır.

İstanbul Sağlık Müzesi'nin restorasyon ve teşhir tanzim işi, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YIKOB) ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Sağlık Müzesi Karma Sergi için tıklayınız.Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip