Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa ve acinetobacter baumannii suşlarinda metallo-beta-laktamaz üretiminin fenotipik yöntemlerle gösterilmesi
Dr.Barış Ata BORSA
Genişlemiş-spektrumlu beta-laktamaz üreten gram negatıf bakterılerde blactx-m beta-laktamaz genlerinin araştırılması
Dr.Buket TOKSOY
Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen eschericha coli suşlarının antimikrobiyal direnç fenotiplerinin araştırılması
Dr.Cihan TAŞDEMİR
Toplum kaynaklı ve nozokomiyal deri ve yumuşak doku infeksiyonlarından izole edilen staphylococcus aureus'ların MLSb direnci ve antimikrobiyal duyarlılıkları
Dr.Efe Serkan BOZ
Nozokomiyal infeksiyon etkeni olan ve steril vücut sıvılarından izole edilen kandida türlerinin tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının e test yöntemi ile belirlenmesi
As.Fatma KAYA BOZKURT
Hepatit b infeksiyonlu hastalarda anti-hepatit delta virus antikor (anti-hdv) sıklığının araştırılması
Dr.Mehmet Ersoy ALDAĞ
Hastane infeksiyonu etkeni olan pseudomonas aeruinosa kökenlerinde çift disk sinerji testi ve kombine çift disk sinerji ile metallo-betalaktamaz varlığının araştırışması
Dr.Gülden TOPÇU ALBAYRAK
Mycobacterium tuberculosis kompleks şuşlarının primer ilaçlara duyarlılığının mgit,e-test ve agar proporsiyon yöntemleri ile araştırılması
Dr.Nuran ARSLAN KARABULUT
Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması
Dr.Aysel YILMAZ
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen beta-hemolitik streptokokların gruplandırılması ve antibiyotiklere dirençlerinin araştırılması
Dr.Fesem BAŞARI


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip