Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fibromiyalji hastalarında kemik mineral yoğunluğu ile serum d vitamini düzeyinin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr.Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ
Romatoid artritli hastalarda kısa form 36’nın güvenilirlik ve geçerliliği
Dr.Başak BİLİR KAYA
eksfolyatif glokomlu ve psödoeksfolyatif olgularda fako cerrahisinin göz içi basınç üzerine etkileri
Dr.Bayram Ceyhun ÖZKÖK
Diz osteoartritli hastalarda fizik tedavi modaliteri(tens,ultrason,kısa dalga diatermi) nin fiziksel fonksiyon üzerine olan etkisi
Dr.Betül BAŞAR
Lomber disk hernili hastaların tedavisinde kısa dalga diatermi ve ultrasonla alınan sonuçların karşılaştırılması
Dr.Binyamin ÖZTÜRK
Omurilik yaralanmalı hastaların uzun dönem takiplerinde ürodinamik bulgular ve ürolojik komplikasyonlar
Dr.Çağlayan DERE
Semptomatik diz osteoartiriti olan hastalarda kemik yapım hızının belirlenmesi ve kemik yapım hızı ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Demet TEKDÖŞ DEMİRCİOĞLU
Primer el osteoartriti olan hastalarda girdap ve parafin tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Demet UÇAR
Serebral palsili çocukların motor ve fonksiyonel seviyeleri ile yaşam kalitelerinin karşılaştırılması
Dr.Esma ÖCAL ERİMAN
Medulla spinalis yaralanması sonrası nöropatik ağrı değerlendirilmesi
Dr.Feride SAVAŞ
Lateral epikondilit tedavisinde steroid enjeksiyonu ve ultrasonun etkinliklerinin araştırılması
Dr.Feride OCAK ÇETİNOĞLU
Miyofasiyal ağrı sendromunda ultrason tedavisinin etkinliği
Dr.Gülis KAVADAR
Ambule idyopatik parkinson hastalığında kemik yoğunluğu ve vitamin d düzeyi: kontrollü çalışma
Dr.Muhammet Kürşat TOPAL
Kronik inme hastalarında duyusal fonksiyonların; motor fonksiyonlar, yaşam kalitesi ve fonksiyonel değerlendirmeye etkileri
Dr.Nuran ERDEN
Değişik Muskuloskeletal Sistem Hastalıklarının Basınç Ağrı Eşiği Üzerine Etkisi
Dr.Özbil KORKMAZ GÜREL
Servikal disk hernisine bağlı kronik boyun ağrısında elektroakupunktur ve tens yöntemlerinin terapötik etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Şafak GÜNAYDIN
Multipl sklerozlu hastalarda aerobik ve izokinetik egzersiz programının kas gücü kardiovasküler sistem ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Sevgi ATAR
Kalça ve diz osteoartritine etki eden parametrelerin incelenmesi ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
Dr.Şeyma KOLUKISA
Lateral epikondilitte ultrason ve fonoforez tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Şeyma ÖZEN
Osteoartritte izokinetik egzersizlerin kuadriseps kas gücüne etkisinin izokinetik dinamometre ve yüzeyel emg ile değerlendirilmesi
Dr.Sezgin HACIOĞLU
inmeli hastalarda santral ağrı değerlendirmesi
Dr.Zeynep KILIÇ
Romatoid artriti olan kadın hastalarda kemik yoğunluğu
Dr.F. Zeynep AKCAN
Miyofasiyal ağrı sendromunda tetik noktalara uygulanan yüksek güçlü ultrason tedavisi etkinliğinin geleneksel tedavi yöntemleriyle karşılaştırılması
Dr.İlker GARİPOĞLU
İnmeli hastalarda kemik mineral yoğunluğunun demografik ve klinik parametrelerle ilişkisi
Dr.G. Seçil HINCAL ÜSTÜNEL
pdf döküman Serebrovasküler olay geçiren hastalarda volar statik el-el bileği ortez kullanımının etkinliği
Dr.Ayhan BEYDOĞAN
pdf döküman Ankilozan spondilitli hastalarda ev egzersiz tedavisinin ağrı, mobilite, fonksiyon, hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi ve solunum fonksiyonları üzerine olan etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Ebru AYTEKİN
pdf döküman Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulunun etkinliğinin araştırılması
Dr.Özgür SUYABATMAZ
pdf dökümanKronik omuz ağrılı hastalarda supraskapular sinir blokajı ile fizik tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Hülya AKBAŞ YONUCU
pdf dökümanTorakal seviyeli medulla spinalis yaralanmalı hastalarda solunum egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkisi
Dr.Özlem GÜLTEKİN
pdf dökümanMedulla spinalis yaralanmalı erkek hastalarda cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi; yaşam kalitesi ve psikolojik durum üzerine etkisi
Dr.Mehmet Salih BARAN
pdf dökümanOmurilik yaralanmalı hastalarda ürodinamik tetkik sırasında gelişen sessiz otonomik disrefleksi
Dr.Bora AKYUREK
pdf dökümanTotal diz artroplastisi yapılan hastalarda egzersiz ile birlikte uygulanan elektrik stimulasyonunun sadece egzersiz programına üstünlüğünün araştırılması
Dr.Elif ÜNAL
pdf döküman Kompleks bölgesel ağrı sendromu tıp 1 tedavisinde gabapentin kullanımının fizik tedavi programına etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Börteçine Nurkan ARSLAN
pdf döküman "Fibromiyalji sendromunun tedavisinde egzersiz ve tens’in karşılaştırılması. "
Dr.Burcu Mutlu SARICA
pdf döküman Fibromiyalji sendromunda bilişsel davraniª tedavisi ve tens tedavilerinin etkinliği
Dr.Cem ERÇALIK
pdf döküman Diz osteoartritinde denge-koordinasyon egzersizlerinin, intraartikuler hyaluronik asit uygulamasının ve fizik tedavinin ağrı, fonksiyonel kapasite, proprioseptif bozukluk ve yaşam kalitesi üzerine kısa dönemdeki etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Emel DENİZ
pdf döküman Subakromial Sıkışma Sendromu Konservatif Tedavisinde Lazerin etkinliğinin araştırılması
Dr.Muhammet KARABULUT
pdf döküman Postür analizinde symmetrigraf ile orthoröntgenogram sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Öznur ECERKALE
pdf döküman Diyabetik karpal tünel sendromunda kortikosteroid enjeksiyonu, gece ateli ve fizik tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Şule TAŞPINAR
pdf döküman Ağrılı ve Kısıtlı omuzda intraartiküler hyaluronik asit etkinliğinin plasebo kontrol grubu ile karşılaştırılması
Dr.Zuhal AKIN SAĞLAM
pdf döküman Bruksizme eşlik eden miyofasyal ağrı sendromlu ve temporomandibular rahatsızlığı olan hastalarda oklüzal splint ve tens tedavilerinin klinik ve ağrı eşiği üzerine olan etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Beril ÖZCAN
pdf döküman Omuz rotator manşet parsiyel rüptürlü hastalarda fizik tedavi ve subakromiyal aralığa kortikosteroid enjeksiyonu etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Ernur ERGÖZ
pdf döküman Miyofasyal ağrı sendromunda kuru iğneleme, botulinum toksin-a enjeksiyonu ve fizik tedavinin etkinliğinin klinik ve elektrofizyolojik olarak karşılaştırılması
Dr.F.Sevda ÖZKİRİŞ
pdf döküman Hemiplejik omuz ağrısında kortikosteroid enjeksiyonunun omuz fonksiyonlarına etkisi
Dr.Emre LAKŞE
pdf döküman Medulla spinalis yaralanmalı hastalardaki nöropatik ağrıya akupunktur benzeri tens’in etkisi
Dr.Evrim Coşkun ÇELİK
pdf döküman Serebral palsi olgularinin rehabilitasyon sonuçları.
Dr. Ebru YILMAZ
pdf döküman Lomber disk hernili hastalarda egzersiz ve elektrik stimülasyonunun etkinliği.
Dr. Fatma Banu ÇETİNKAYA
pdf döküman Lomber disk hernisinde faset eklem asimetrisi ve faset eklem açılarının zaman içinde değişimi.
Dr. Muharrem ÇİDEM
pdf döküman Subakromial sikşma sendromunda ultrason ve mobilizasyon tedavilerinin karşilaştirilması.
Dr. Önder KILIÇ
pdf döküman Tip 2 diyabetik kadin ve erkeklerde kemik mineral yoğunluğu:diyabet süresi, komplikasyonlari, glisemik kontrol ve lipit profili ile ilişkisi.
Dr. Saliha EROĞLU DEMİR
pdf döküman Osteoporozda egzersiz programinin solunum fonksiyonlarina ve yaşam kalitesine etkisi.
Dr. Sebahat AYDİL
pdf döküman Diz osteoartrit tedavisinde intraartiküler hyaluronik asit ve fizik tedavi etkinlik ve güvenilirliklerinin karşilaştirilmasi.
Dr.Burcu ÖNAL
pdf döküman Hemiplejiye bağlı gelişen üst ekstremite fleksör spastisitesinde elektrik stimulasyonun etkinliği.
Dr.Gökhan BAŞAR
pdf döküman Omurilik felçlilerinde engellilik durumunun ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.
Dr.Hanife DÜZGÜN ÇELİK


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip