Göz Hastalıkları
Trabekülektomi ile fakotrabekülektomi ameliyatlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Ahmet KIRGIZ
Fakoemülsifikasyon olgularında 3.0mm ve 4.2 mm saydam korneal kesilerinin ameliyat sonrası astigmatizma değerlerinin karşılaştırılması.
Dr.Alpaslan DAYLAN
Üst nazal ve üst temporal 3.0 milimetrelik saydam kornea kesili fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası astigmatizmaların karşılaştırılması
Dr.Alper DİNÇYILDIZ
Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödeminin tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu ile intravitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonide’in kombine enjeksiyonunun etkinliğinin ve güvenilirliğinin karşılaştırılması
Dr.Aynur DIRAÇOĞLU
Kliniğimizde ptozis cerrahisi uygulanan hastalarda farklı ameliyat teknik ve materyallerinin değerlendirilmesi
Dr.Ayşe DOLAR BİLGE
Yüksek miyopisi olan hastalarda iris kıskaçlı ve açı destekli fakik ön kamara lensi uygulaması sonuçlarımız
Dr.Ayşin Tuba TANRIKULU
Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda görme keskinliğinin, floresein anjiografi ve optik koherens tomografi bulguları ile ilişkisi
Dr.Bahadır CANDEMİR
Oküler hipertansiyon hastalarında santral kornea kalınlığı ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı arasındaki korelasyonun incelenmesi
Dr.Banu ARSLAN
Eksfolyatif glokomlu ve psodoeksfolyatif olgularda fako cerrahisinin goz içi basınç üzerine etkileri
Dr.Bayram Ceyhun ÖZKÖK
Glokomlu ve normal olgularda optik koherens tomografi (oct) ile retina sinir lifi kalınlığı (rnfl ) ve ganglion hücre kompleksinin (gcc) ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Bülent KORKMAZ
Pars plana vitrektomi sonrası silikon enjeksiyonu yapılan olgularda ön segment parametrelerinin pentacam cihazı ile değerlendirilmesi
Dr.Burcu ÇALIK
İnfantil ezotropyalı olgularda cerrahi sonrası binoküler fonksiyonların gelişiminin değerlendirilmesi
Dr.Ceren GÜREZ
Cerrahi menopozun metabolik parametreler (insülin direnci, lipid profili ve karaciğer enzimleri) üzerine etkileri
Dr.Çiğdem ASLAN ERDOĞAN
Psödoeksfoliatif glokom ve primer açık açılı glokomlu olgularda plazma homosistein, hscrp, fibrinojen, vitamin b12 ve folik asit düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Çiğdem TANRIVERDİ COŞKUN
Primer açık açılı glokom olgularında pentacam ve gonyoskopi ile elde edilen ön kamara açı değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Diclehan Ali DİCLE
Primer açık açılı glokomlu hastalarda latanoprost / timolol maleat ve dorzolamid / timolol maleat sabit kombinasyonlarının etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Didem ÖZTÜRK
Kliniğimizde blefaroptozisli olgularımızda levator aponevroz cerrahisi
Dr.Didem EVŞEN ERDEMİR
Fakoemülsifikasyon cerrahisinin kornea endoteli üzerine etkisinin incelenmesi
Dr.Ekrem KADIOĞLU
Primer ve nüks pterjium cerrahisinde konjonktival otogreft nakli ve amniyotik membran transplantasyonu ile kombine konjonktival otogreftleme yöntemlerinin karşılaştırılması
Dr.Elif KARAGÖZ
Keratokonus tedavisinde kerarıng implantasyonunun keratokonus evrelerine göre sonuçları
Dr.Erol COŞKUN
Keratokonus tedavisinde bıg-bubble tekniği ile uygulanan derin anterior lamellar keratoplasti sonuçları
Dr.Esin SÖĞÜTLÜ SARI
Derin sklerektomi cerrahisi sonuçlarımız
Dr.Esra KASAPOĞLU
Diyabet süresi ve diyabetik retinopati evresinin kornea endotel sayısına etkisi
Dr.Fatih KENAR
Diffüz diyabetik maküla ödeminde posterior subtenon triamsinolon asetonid enjeksiyonun klinik sonuçları ve oct bulguları
Dr.Fikret ÜNAL
Katarakt cerrahisi sonrası endoftalmiyi önlemede ön kamaraya sefuroksim ile moksifloksasin uygulamasının karşılaştırılması
Dr.Gökhan ÇELİK
Primer açık açılı glokomlu hastalarda brimonidin tartrat %0.2 ve timolol maleat % 0.5 sabit kombinasyonunun etkinliği
Dr. Gökhan TUFANER
Ptozis cerrahisinde poliprolen ile frontal askılama sonuçlarımız
Dr.Halil Hüseyin ÇAĞATAY
Komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası erken dönem maküla değişikliklerinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi
Dr.Hasan OĞUZHAN
Psödofakik retina dekolmanlarında cerrahi sonuçlarımız
Dr.Havva ERDOĞAN KALDIRIM
Fakoemülsifikasyon cerrahisinde 3,0 ve 4,1 mm kornea kesilerinin astigmatizma üzerine etkisi
Dr.Hüseyin FINDIK
Psödoakomodasyon yapan göz içi lens implantasyonu sonuçlarımız
Dr.İhsan YILMAZ
Levator kas fonksiyonu zayıf gözlerde silikon çubuklar ile frontale askı cerrahisi
Dr.İskender Alkın SOLMAZ
Fakoemülsifikasyon cerrahisinin makulaya etkisinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi
Dr.Kürşat ATALAY
Dikişli ve dikişsiz limbal-konjoktival otogreftli pterjium ameliyatlarinin karşılaştırılması
Dr.Mehmet Hanifi ÖZKAN
Fakoemülsifkasyonla birlikte yapılan trabekülektomi ameliyatında descemet pançı kullanımının cerrahi basarıya etkisi
Dr.Mehmet Orçun AKDEMİR
Tek taraflı psödoeksfolyasyon sendromu bulunan olgularda her iki gözün hrt III (heidelberg retinal tomography III) ile glokomatöz değişiklikler yönünden incelenmesi
Dr.Mehmet ÖZBAŞ
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda subfoveal koroidal neovasküler membranın fotodinamik tedavi ve pegaptanib sodyum ile tedavisi
Dr.Melih HABOĞLU
Yüksek miyopili hastalarda iris kıskaçlı fakik ön kamara lens implantasyonu sonuçlarımız
Dr.Musa ÇAPKIN
Erken senil kataraktın kontrast duyarlılık fonksiyonu üzerindeki etkisi
Dr.Nihal AŞIK
Asferik difraktif ve refraktif multifokal göz içi lenslerinin ''mıx and match'' prensibi ile implantasyonu uygulamalarımız
Dr.Nilgün Demet ÖZÇELİK
Kuru göz tanılı hastaların epidemiyolojik araştırılması
Dr.Nuh BİNGÖL
Primer açık açılı glokomlu hastalarda latanoprost % 0.005 ve timolol maleat % 0.5 sabit kombinasyonu ile bimatoprost 0.03% un aplanasyon tonometresi ve tonopen kullanılarak karşılaştırılması
Dr.Nihat AYDIN
İdiyopatik makula deliği tedavisinde25 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız
Dr. Osman Bulut YAŞAR
Penetran keratoplasti endikasyonlarının dağılımı
Dr.Osman CENGİZ
Konkomitan ezotropyalarda cerrahi sonuçlarını etkileyen faktörler
Dr.Seçil ÖZDEMİR
Yeni tanı konmuş primer açık açılı glokom hastalarında kullanılan antiglokomatöz ilaçların oküler yüzey üzerine olan etkileri
Dr.Semih AÇIKGÖZ
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı koroid neovasküler membranlarında intravitreal bevacizumab, ve fotodinamik tedavi yöntemlerinin güvenilirliği ve etkinliği
Dr.Senem SALAR
Postoperatif endoftalmilerde olgu özellikleri tedavi yaklaşımı ve sonuçlar
Dr.Serap YURTTAŞER OCAK
Duane retraksiyon sendromlu hastalarda yapısal özelliklerin ve opere edilenlerde cerrahi sonuçların değerlendirilmesi
Dr.Seren PEHLİVANOĞLU
Açık açılı glokomda trabeküler mikrobypass stent implantasyonu sonuçlarımız
Dr.Serhat İMAMOĞLU
Deneysel akut retinal iskemi modelinde memantin uygulamasinin nöron koruyucu etkisi ve hiperbarik oksijen tedavisi ile karşilaştirilmasi histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme
Dr.Serkan ERDENÖZ
Kliniğimizde katarakt ameliyatlarında uygulanan değişik tipteki difraktif ve refraktif multifokal göz içi lensleri ile sonuçlarımız
Dr.Sinan AYKUT
Primer yırtıklı retina dekolmanı tedavisinde 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçlarımız
Dr.Tamer ERYİGİT
1996-2008 yılları arası çok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu olgularımızın değerlendirilmesi
Dr.Taner EKİNCİ
Keratokonus tedavisinde ıntacs implantasyonu sonuçları
Dr.Tuba KABATAŞ ÇINAR
Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanılan farklı ultrason modlarının karşılaştırılması
Dr.Tufan EVCİMAN
Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitreal bevacizumab tedavisi
Dr.Umut ŞAHİN
Yaşa bağı makula dejeneresansı ile posterividekolmanı şultrason ve optikoherens tomografi araştırılması
Dr.Yasemin KURNAZ BAYDAR
Glokom ve oküler hipertansiyon hastalarıyla sağlıklı bireylerde humphrey görme alanı skorları ile heidelberg retina tomografisi(hrt 3) ve görsel uyarılmış potansiyel (vep) cevap değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Yasemin AĞIRMAN
Keratokonus tedavisinde kerarıng implantasyonu sonuçları
Dr.Yasin ÇINAR
pdf döküman Penetran keratoplasti ameliyatlarında vankomisin uygulanan ve uygulanmayan donör kornea rimlerinin kültür sonuçlarının incelenmesi
Dr.Harun BİLEN
pdf döküman Aplanasyon tonometreleri ile elde edilen göz içi basıncı değerlerinin güvenilirliğinin önemi
Dr.Ahmet ELBAY
pdf döküman Edinsel nazolakrimal kanal tikanikliklarinda bikanaliküler silikon tüp entübasyonu
Dr.Ahmet KARABULUT
pdf döküman Paag olgularında kullanılan latanoprost timolol fiks kombinasyonunun oküler kan akımını, gib, kornea endotel fonksiyonları üzerine etkilerinin incelenmesi
Dr.Aylin KÖPRÜBAŞI
pdf döküman Fovea yerleşimli koroid neovasküler membranların verteporfin ile fotodinamik tedavisi ve klinik sonuçlarımız
Dr.Ayşe SÖNMEZ
pdf döküman Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde bevacizumab kullanımı
Dr.Banu AYTUĞ
pdf döküman vİtreoretinal hastaliklarda 23 gauge pars plana vİtrektomi sonuçlari
Dr.Betül İlkay SEZGİN AKÇAY
pdf döküman Diabete bağlı diffüz maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisinin görme keskinliği, göz içi basıncı ve maküla kalınlığı üzerine etkisi
Dr.Bilal ESKİÇIRAK
pdf döküman Göz içi yabancı cisim olgularında fakoemülsifikasyon ile kombine pars plana vitrektomi sonuçları
Dr.Deniz OYGAR
pdf döküman Proliferatif vitreoretinopatili psödofakik retina dekolmanlarında pars plana vitrektomi sonuçlarımız
Dr.Ercan PAŞAOĞLU
pdf döküman diffüz diyabetik maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonidin etkinliği ve komplikasyonları
Dr.Esra TÜRKSEVEN KUMRAL
pdf döküman Katarakt cerrahisi sonrası difraktif, refraktif multifokal ile akomodatif göz içi lenslerin karşılaştırmalı klinik sonuçları
Dr.Levent Tahsin ÖZDÖKER
pdf döküman Prİmer açik açili glokomlu hastalarda latanoprost % 0.005 ve tİmolol maleat % 0.5 sabİt kombİnasyonunun etkİnlİğİ
Dr.Mehmet ÜLKE
pdf döküman Prematüre retinopatisi risk faktörleri ve epidemiyoloji
Dr.Nilüfer ZORLUTUNA KAYMAK
pdf döküman Ahmed glokom valf implantasyonlarımız: silikon ve polipropilen ahmed glokom valflerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Serdar AKTAŞ
pdf döküman Duane retraksiyon sendromlu hastalarda yapısal özelliklerin ve opere edilenlerde cerrahi sonuçların değerlendirilmesi
Dr.Seren PEHLİVANOĞLU
pdf döküman Göz yüzeyi patolojilerinin tedavisinde amniyon zarı implantasyonunun klinik ve elektron mikroskopik olarak incelenmesi
Dr.Veysel AYKUT
pdf döküman Penetran keratoplasti sonrası glokom sıklığı ve risk faktörleri
Dr.Onur KARADAĞ
pdf döküman İntermittan ekzotropyada tanı ve tedavi yaklaşımı
Dr.Şülay ERASLAN ÖZDİL
pdf dökümanPresbiyopinin cerrahi tedavisi için acufocus corneal inlay (ACI) implantasyonunun etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Dr.Alper AĞCA
pdf dökümanDiabetik maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi
Dr.Uğur AKAGÜNDÜZ
pdf dökümanProliferatif vitreoretinopati nedeni ile nüks retina dekolmanı gelişen hastalarda 5-fluorourasil ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının retina dekolman rekürensine etkisi
Dr.Sinan ALBAYRAK
pdf döküman Okuler parametrelerin faden operasyonuna etkileri
Dr.Mustafa DOĞAN
pdf dökümanVitreoretinal hastalıklarda 25 gauge sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçları
Dr.Sezin ÖZDOĞAN ERKUL
pdf dökümanTrabekülektomi sonrası hipotoni-sığ ön kamara oluşumuna etkili faktörler ve prognoz
Dr.Yavuz TUNÇ
pdf dökümanYaş tip yaşa bağlı makula dejeneresansında subfoveal koroidal neovaskülarizasyonların fotodinamik tedavisi
Dr.Ayşe Burcu DİRİM
pdf dökümanKliniğimizde blefaroptozisli olgularımızda levator aponevroz cerrahisi
Dr.Didem EVŞEN ERDEMİR
pdf dökümanRetina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde bevacizumab kullanımı
Dr.Banu AYTUĞ
pdf dökümanPrimer açık açılı glokomlu hastalarda latanoprost % 0.005 ve timolol maleat % 0.5 sabit kombinasyonunun etkinliği
Dr.Mehmet ÜLKE
pdf dökümanEdinsel nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında bikanaliküler silikon tüp entübasyonu
Dr.Ahmet KARABULUT
pdf dökümanDiabete bağlı diffüz maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisinin görme keskinliği, göz içi basıncı ve maküla kalınlığı üzerine etkisi
Dr.Bilal ESKİÇIRAK
pdf dökümanFakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında vitreus içine düşmüş lens parçaları olgularında pars plana vitrektomi sonuçları
Dr.Başak YILMAZ SUYADAL
pdf dökümanGlokomda görme alanı kayıp düzeyleri ile vizyona bağlı yaşam kalitelerinin ilişkisi
Dr.Aslı ÖZBEK
pdf dökümanYaşa bağlı maküla dejenerasyonunda subfoveal koroidal neovasküler membranın verteporfin ile fotodinamik tedavisi
Dr.Banu TORUN
pdf dökümanPenetran keratoplasti ve derin anterior lameller keratoplasti sonrası saydam greftlerde kornea endotelinin speküler mikroskopi ile değerlendirilmesi
Dr.Sibel AKYOL
pdf dökümanRetinal lezyonsuz diyabetik hastalarda bilgisayarlı görme alanı sonuçları
Dr.Muhammet Kazım EROL
pdf dökümanKonvansiyonel ve bimanüel mikroinsizyonel fakoemülsifikasyon cerrahilerinin sert kataraktlardaki sonuçları
Dr.İbrahim Fırat HELVACIOĞLU
pdf dökümanHipermetropide lasık sonuçlarımız
Dr.Hatice EROLUR ÖZKÖK
pdf dökümanEksternal dakriyosistorinostomi ameliyatı geçiren olgularda dakriyosintigrafi sonuçları
Dr.Sezer ÖZKAN
pdf dökümanKonvansiyonel ve biaksiyal miko insizyonel fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası ön segment anatomik değişikliklerinin pentekam ile karşılaştırılması
Dr.Celal YETER
pdf dökümanÇocukluk dönemi ezotropyalarında ambliyopi tedavisi ve şaşılık cerrahisi sonuçlarını etkileyen faktörler
Dr.Umut GÜNER
pdf döküman Tedaviye dirençli glokom olgularında ahmed glokom valf uygulaması sonuçları
Dr.Baki KARTAL
pdf döküman Diabetik maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid tedavisi
Dr.Hasan KÜÇÜKŞAHİN
pdf döküman Temel ekzotropya olgularında uygulanan monoküler geriletme-kısaltma ile bilateral dış rektus geriletme yöntemelerinin karşılaştırılması
Dr.Kıymet KASAPOĞLU
pdf döküman Levator kas fonksiyonu az olan gözlerde otolog fasya lata ile frontal askı cerrahisi
Dr.Kurtuluş YILDIZ
pdf döküman Klinigimizde yapılan ptozis ameliyat sonuçları ve başarıyı etkileyen faktörler
Dr.Metin EKİNCİ
pdf döküman Psödoeksfoliasyon sendromu’nda katarakt cerrahisi komplikasyonları
Dr.Önder TAŞYENEN
pdf döküman Derin anterior lameller keratoplastinin refraksiyon ve görme fonksiyonuna etkisi
Dr.Zuhal CAN ATEŞ
pdf döküman Katarakt cerrahisi sırasında gelişen lens dislokasyonlarında pars plana vitrektomi ve intravitreal fakoemülsifikasyon
Dr.Fatih HOROZOĞLU
pdf döküman Diyabetik retinopatili hastalarda klinik anlamlı maküla ödemi üzerine etkili risk faktörleri
Dr.Erkan ÇELİK
pdf döküman Yeni nesil memorylens göz içi lenslerinde arka kapsül kesafet gelişimi
Dr.Tamer AYAN
pdf döküman Primer açık açılı glokomlu ve oküler hipertansiyonlu hastalarda latanoprost, bimatoprost ve travoprost'un etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Hatice Nur ORTAK ÇOLAK
pdf döküman Fakoemülsifikasyon cerrahisinde serbest radikal hasarına karşı intraoperatif askorbik asit kullanımı
Dr.Süleyman GENCER
pdf döküman Tedaviye dirençli glokom olgularında ahmed glokom valv implantasyonu
Dr.Berker BAKBAK
pdf döküman Göz kapağı ve çevresi bazal hücreli karsinomlarında cerrahi tedavi yöntemlerimiz ve sonuçlarımız
Dr.Ertuğrul TAN YASA
pdf döküman Yüksek riskli keratoplasti hastalarında %2'lik siklosporin A'nin etkisi
Dr.Adem ÖZTEKİN
pdf döküman Diabetik retinopatilli hastalarda otonomik nöropatinin pupilla bulguları açısından değerlendirilmesi
Dr.Pınar VARCAN
pdf döküman Fakoemülsifikasyona bağlı lens luksasyonunda pars plana vitrektomi sonuçlarımız
Dr.Adem ÖZKAN
pdf döküman Bimatoprost, travoprost, latanoprost'un gözyaşı işlevi ve göz yüzeyi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Kevser Didem PEHLİVAN
pdf döküman Penetran keratoplasti öncesinde ve sonrasında donör kornea endoteline etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Dr.Tansu GÖNEN
pdf döküman Konjenital ezotropya tedavisinde çeşitli cerrahi tekniklerin karşılaştırılması
Dr.Sevilay BIÇAKÇI
pdf döküman Sekonder Intraoküler lens Implantasyonu sonuçlarımız.
Dr.Fatma Aygün KOCA
pdf döküman Akut altıncı sinir ve üçüncü sinir paralizisinde botulinum toksin kullanımı
Dr.Özge YABAŞ
pdf döküman Diabetik maküler ödem tedavisinde grid lazer sonuçlarımız
Dr.Kamile FIRAT ÖZKAN
pdf döküman Diabetik maküler ödem tedavisinde grid lazer sonuçlarımız
Dr.Kamile FIRAT ÖZKAN Ek
pdf döküman İntermitan ekzotropyalarda simetrik ve asimetrik cerrahi tekniklerin karşılaştırılması.
Dr.Şule Pınar EKER
pdf döküman Fotokoagülasyona yanit vermeyen diyabetik diffüz maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonidin anatomik ve görsel prognoza etkisi.
Dr. İbrahim Arif KOYTAK
pdf döküman Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız.
Dr. Özgür ÖĞRETEN
pdf döküman Primer pterjium cerrahi tedavisinde serbest konjonktival otogreft.
Dr. Özkan KOCAMIŞ
pdf döküman Primer açık açılı glokomda fundus floresein anjiyografi’nin tanı ve prognozdaki yeri.
Dr. Yasin YILMAZ
Trabekülektomi ameliyatı sonuçlarımız ve başarı üzerine etkili faktörler.
  Dr. Can ÖZTÜRKER
Hafif ve orta derecedeki keratokonusun tedavisinde radyal keratotomi uygulaması.
  Dr. Canan Aslı ÜTİNE
Fakoemülsifikasyon cerrahisi sirasinda vitreus içine düşmüş lens parçalari olgularinda pars plana vitrektomi sonuçlari.
  Dr. Gamze ÖZTÜRK KARABULUT
Poröz orbital implantlar ve komplikasyonları.
  Dr. İlke BAHÇECİ ŞİMŞEK
Diyabetik maküla ödeminde intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonunun klinik sonuçları ve oct bulguları.
  Dr. Muhammet BEYAZAL
Komplike retina dekolmanı olan olgularda pars plana vitrektomi sırasında 5-fluorourasil ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılmasının retina dekolman rekürensine etkisi.
  Dr. Muharrem KARAKAYA
Psödoeksfolyatif glokomlu hastalarda latanoprost ve timolol \ dorzolamid kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Murat TOPCU
Psödofakik retina dekolmanlarında pars plana vitrektomi sonuçlarımız.
  Dr. Mustafa ELİAÇIK
Psödoeksfol atif sendromlu katarakt olgularının fakoemülsifikasyon cerrahisinde kapsül germe halkası uygulanması.
  Dr. Neslihan DURU URLU
AcriSmart ® VE AcrySof® Göz içi lenslerinin görsel ve refraktif sonuçlarının, kontrast duyarlılık değişikliklerinin, arka kapsül opasifikasyonu cerrahi olarak indüklenmiş astigmatizma açısından karşılaştırılması.
  Dr. Okan ORAL
Düşük miyopide lasık ve lasek sonuçlarımızın karşılaştırılması.
  Dr. Ömer Faruk ÖĞE
Fakoemülsifikasyon ve katlanabilir göz içi lensi implatasyonunun göz içi basıncı ve dışa akım kolaylığına etkisi.
  Dr. Özgür KOCABIYIK
Katarakt hastalarında kapsül içi yerleştirilen ThinOptX® ve AcrySof® Göz içi lenslerinin görsel ve refraktif sonuçlarının, kontrast duyarlılık değişikliklerinin, arka kapsül opasifikasyonu insidenslerinin karşılaştırılması.
  Dr. Özgür YAŞAR
Yırtıklı retina dekolmanlarında skleral çökertme cerrahisi sonuçlarımız.
  Dr. Tolga AYDEMİR
Penetran keratoplasti sonuçlarimiz.
  Dr. Üzeyir Tolga ŞAHANDAR
Uzun dönem gonyotomi sonuçlarimiz.
  Dr. Yasin MERSİN
Laser subepitelyal keratomıleusıs (lasek) sonuçları
  Dr. Zeynep Hülya BÜYÜKKAYMAZ
Fakoemülsifikasyon sırasında arka kapsül yırtığı gelişmesi sonrası arka kamara göz içi lensi uygulanan olgularımızın klinik sonuçları.
  Dr.Meltem DUMAN
Lasik Sonuçlarımız.
  Sr.Zeynep K.ÖZTÜRKER
Arka kapsüloreksis sonuçları, komplikasyonları ve postoperatif maküler ödem ve kalınlığın optik koherans tomografi (oct) ile değerlendirilmesi.
  Dr.Kenran GÖK
Sekonder göz içi lens implantasyonlarımız: pmma ve katlanabilir transskleral fiksasyonlu göz içi lens implantasyonu klinik sonuçlarının karşılaştırılması.
  Dr.Erkan BULUT
Eksternal dakriosistorinostomi ve endoskopik transnazal dakriyosistorinostomi ameliyatlarının karşılaştırmalı sonuçları.
  Dr.Mehmet SAMANCIOĞLU
Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi ile lens ekstraksiyonu ve arka kamara göz içi lensi yerleştirilmesi sonrasi postoperatif sonuçlarin incelenmesi.
  Dr.Selçuk Haşim GÖZOĞLU
Kliniğimizde gerçekleştirilen levator fonksiyonu kötü olgularda whitnall ligamani aski cerrahisi (maksimal levator rezeksiyonu ).
  Dr.Semih DOĞAN
Göz kapaklarının primer malign tümörleri.
  Dr.Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ
Ptozis cerrahisinde silikon çubuk ile frontal askılama sonuçları.
  Dr.Umut AKBAŞ
Epiretinal membranlar ve cerrahi tedavi sonuçlarımız.
  Dr. Burak ERDEN
Diabetik traksiyonel retina dekolmanlarında pars plana vitrektomi sonuçlarımız.
  Dr.Nursel ÜNSAL

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip