Nüklüer Tıp
Hemofilik artropatide radyosinovektominin rolü
Dr.Ayça Yıldız EKİCİ
Tiroglobulin seviyesi yüksek, ıyot-131 tüm vücut tarama sintigrafisi negatif diferansiye tiroid kanserli olgularda f-18 fdg pet/bt görüntülemenin rolü
Dr.Rabiye USLU
Tc99m- mıbı çift fazlı paratiroid sintigrafisi ile tespit edilen soliter paratiroid adenomlarında gama prob rehberliğinde minimal invazif paratiroidektomi
Dr.Savaş KARYAĞAR
Total kalça ve diz artroplastilerinde septik ve aseptik gevşeme tanısında üç fazlı kemik sintigrafisi ve tc-99m ciprofloxacin sintigrafisinin karşılaştırılması
Dr.Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR
Rekürren over kanserinin tesbitinde fdg-pet/bt’ nin rolü
Dr.Tülay KAÇAR
Kliniğimizde tedavi ve takip edilen 500 diferansiye tiroid karsinomlu olgu örnekleminde demografik özellikler
Dr.A.Tuba TONBUL
Pediatrik yaş grubunda helikobakter pilori kaynaklı gastrit tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması ve tedavi sonrası takipte noninvaziv bir test olarak üre nefes testinin kullanılabilirliği
Dr.Feride SELÇUKCAN
Refleks sempatik distrofi tanı ve tedavi takibinde dinamik (üç fazlı) kemik sintigrafisinin önemi
Dr.İnci ALIÇ ÖZASLAN
Diferansiye tiroid karsinomunda uzak metastaz gelişiminde risk faktörleri akciğer metastazlarında tedaviye yanıtı belirleyen faktörler ve radyoaktif iyot tedavisine bağlı akciğer reaksiyonları
Dr.Sadık ERGÜR


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip