Ortopedi ve Travmatoloji
Erişkin radius alt uç kırıklarının volar kilitli plak ile tedavi sonuçlarımız
Dr.Arif Ümit ÖZDOĞAN
Deplase eklem içi kalkaneus kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit sonuçları
Dr.Barış KADIOĞLU
Kalça eklemi patolojilerinin teşhis ve tedavisinde kalça artroskopisi
Dr.Cengiz DOĞAN
Tekrarlayan omuz çıkıklarında artroskopik tedavi sonuçlarının glenoid morfolojisi ile karşılaştırılması
Dr.Egemen ALTAN
Otojen hamstring tendon grefti ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstruksiyonu erken dönem sonuçlarımız
Dr.Erhan DALYAMAN
Diz eklemi menisküs patolojilerinin tanısında klinik muayene, manyetik rezonans görüntüleme ve artroskopi bulgularının karşılaştırılması
Dr.Ersin ERÇİN
Tarsal koalisyonlu hastalarımızda cerrahi tedavi sonrası orta dönem sonuçlarımız
Dr.Ertan YILMAZ
Gelişimsel kalça displazisinin anterior mini insizyonla açık redüksiyonu yeni bir teknik erken ve orta dönem sonuçlarımız
Dr.Ferdi Safa BOZKUŞ
İleri yaş kollum femoris kırıklarında sementsiz hemiartroplasti uygulamaları
Dr.Gürdal NUSRAN
Tibia diafizer ve metadiafizer kırıklarda köprü plaklama ile biyolojik içten tespit uygulamalarımız ve sonuçları
Dr.Hasan DOĞRULOĞLU
Erişkin tibia cisim kırıklarında kilitli intramedüller çivi uygulamaları
Dr.Hasan YOLDAŞ
Adolesan idiyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde posterior hibrid enstrümantasyon ve füzyon sonuçlarımız
Dr.İlker KERİŞ
Erişkin humerus alt uç parçalı kırıklarında anatomik plak ile tedavi ve sonuçlar
Dr.İsmet BİLGİ
Distal radius kırıklarında cerrahi tedavi uygulaması ve sonuçlarımız
Dr.Mehmet Fatih EROL
Torakolomber burst kırıklarında posterior enstrumantasyon ve füzyon şonuçlarımız
Dr.Mehmet YETİŞ
Proksimal femoral çivi ile tedavi ettiğimiz intertrokanterik femur kırıklarında klinik sonuçlarımız
Dr.Mustafa ÇAKIR
Varus gonartrozunda medial açık kama osteotomisi tedavilerimiz ve geç dönem sonuçlarımız
Dr.Ömer ÖZEL
Pelvik insidens açısı ve diğer sakropelvik parametrelerin iki yıl takipli kifoz hastalarında korreksiyon kaybı üzerine etkisi
Dr.Osman ORMAN
Kalça yüzey değiştirme protezlerinde komponentlerin tespit açılarının kalça skorlarına etkisi
Dr.Özgür KORKMAZ
Patella kırıklarında cerrahi tedavi ve sonuçlarımız
Dr.Sedat YENİOCAK
Kalça instabilitelerinin tedavisinde kullanılan pelvik destek osteotomilerinin orta dönem sonuçları
Dr.Şükrü Sarper GÜRSU
proksimal humerus kırıklarında kilitli plak vida ile açık redüksiyon internal fiksasyon uygulamalarımız
Dr.Tarcan ERCAN
Rat siyatik sinirinde oluşturulan kompresyon hasarına çinko aspartat’ın etkisinin araştırılması
Dr.Yasin KOYUNCU
Halluks valgus cerrahi tedavisinde proksimal metatarsal açık kama osteotomisi ve distal yumuşak doku girişimi sonuçlarımız
Dr.Yunus Emre AKMAN
Modifiye medial girişimle açık redüksiyon uyguladığımız gelişimsel kalça displazili hastalarda erken dönem sonuçlarımız
Dr.Yusuf İYETİN
pdf döküman Femur diafiz kırıklarında uygulanan intramedüller kilitli çivide rotasyon sorunları
Dr.Abdullah BİLGE
pdf döküman Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perkütan çivileme + dinamik el bileği eksternal fiksatörü ile tedavi yöntemi ve sonuçlarımız
Dr.Adnan KARA
pdf döküman Farklı antiembolik ajanların kırık iyileşmesi üzerine etkilerinin ratlarda incelenmesi
Dr.Ahmet Şükrü MERCAN
pdf döküman Total diz protezi orta dönem sonuçları
Dr.Asil BERK
pdf döküman Tibial torsiyon değerlendirmesinde yeni konvansiyonel radyografik ölçüm metodu
Dr.Budak AKMAN
pdf döküman Ateşli silah yaralanmalarına bağlı femur kırıklarının eksternal fiksatör ile tedavisi ve sonuçlarımız
Dr.Cem SEVER
pdf döküman Koksartroz olgularında total kalça artroplasts uygulamalarımız (orta dönem sonuçları)
Dr.Çetin BEKAR
pdf döküman Malleol kırıklarının cerrahi tedavisi
Dr.Emsal CÜRE
pdf döküman Femur kırıklarında liss uygulamaları ve sonuçlarımız
Dr.Gökhan ÖZKAZANLI
pdf döküman Primer kalça artroplastİsİ uygulanan hastalarda serum tgf-ß1 düzeylerİnİn değİşİmİnİn değerlendİrİlmesİ
Dr.Halit ÇINAR ÇAKI
pdf döküman Çimentosuz total diz protezinin orta dönem sonuçları
Dr.İbrahim AZBOY
pdf döküman Adölesan idiyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde posterior enstrümantasyon ve füzyon sonuçları
Dr.Mehmet Kürşad BAYRAKTAR
pdf döküman Patellar kemik bloklu kuaDriseps tendonuyla artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunun uzun dönem sonuçları
Dr.Mehmet Nurullah ERMİŞ
pdf döküman Krurs kiriklarinda kltl ntramedüller çvleme klnk sonuçlarimiz
Dr.Mirza Zafer DAĞTAŞ
pdf döküman İntraartiküler distal radius kırıklarında volar plaklama sonuçlarımız
Dr.Muhsin DURSUN
pdf döküman Kronik gastrit ve mide kanserine eşlik eden intestinal metaplaziler ile mide kanserlerinde cdx2 boyanma oranlarının karşılaştırılması
Dr.Şenay ÇETİN
pdf döküman Hiperbarik oksijen tedavisinin legg calve perthes hastalığının tedavisindeki etkenleri
Dr.Uğur Şafak ERDOST
pdf döküman Erişkin asetabuler displazili olgularda steel tekniği ile üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımızın erken dönem sonuçları
Dr.Ümit TUHANİOĞLU
pdf döküman 135° Dinamik kalça vidasi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kiriklarinda implant stabilitesinin değerlendirilmesi
Dr.Umut YAVUZ
pdf döküman Adolesan ve genç erişkin asetabuler displazide ganz osteotomisi
Dr.Yener İNCE
pdf dökümanDistal femur kırıklarında retrograt intramedüller çivileme ve cerrahi sonuçlarımız
Dr.Murat DOĞANAY
pdf dökümanİhmal edilmiş aşil tendon rüptürlerinde lindholm yöntemi ve sonuçlarının yürüme analizi ile değerlendirilmesi
Dr.Serdar ZENGİN
pdf dökümanKollum femoris kırıklarında bipolar ve unipolar başlı parsiyel protez sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Kurtuluş EMREM
pdf dökümanİnstabil intertrokanterik femur kırıklarında proksimal femoral çivi uygulamalarımız ve sonuçları
Dr.İlhan BAYHAN
pdf dökümanPrimer total diz protezlerinde erken dönem sonuçlarımız ve eklem çizgisinin patellanın işlevsel skoruna etkisi
Dr.Gökhan ONUR
pdf dökümanUzun kemiklerde kronik osteomiyelitin debridman ve antibiyotikli polimetilmetakrilat küreleri ile tedavisi ve erken dönem klinik sonuçlarımız
Dr.Serkan AKCAY
pdf döküman135° dinamik kalça vidasi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında implant stabilitesinin değerlendirilmesi
Dr.Umut YAVUZ
pdf dökümanRotator manşet yırtıklarında artroskopik tedavi sonuçlarımız
Dr.Ertuğrul DEMİRPEHLİVAN
pdf dökümanDistal metatarsal dome osteotomi halluks valgus tedavisinde yeni bir açılım
Dr.Emre BACA
pdf dökümanArtroskopik menisektomi sonuçlarının vücut ağırlığı ile bağıntısı
Dr.Zafer YILDIRIM
pdf dökümanPentoksifilin kullanımının kırık iyileşmesi üzerine etkisinin ratlarda incelenmesi
Dr.Bahattin Kerem AYDIN
pdf dökümanTibia pilon kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon tedavisinin uzun dönem sonuçları
Dr.Aydın ÖZKAN
pdf döküman Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında yeni bir kapalı redüksiyon metodu ile tedavi ve sonuçları
Dr.Bülent Emrah SAYIN
pdf döküman Uzun kemik yerleşimli osteoid osteoma tedavisinde görüntüleme yardimli minimal invaziv cerrahi “BURR DOWN” tekniği
Dr.Cemil COŞKUN
pdf döküman Yüksek cerrahi riski bulunan intertrokanterik femur kırıklı hastalarda eksternal fiksatör uygulaması ve sonuçlarımız
Dr.Cihat YILMAZ
pdf döküman Diz osteoartritinde artroskopik debridman ve viskosüplemantasyonun yeri
Dr.Çağatay ULUÇAY
pdf döküman Gelişimsel kalça displazili erişkin hastalarda ; femoral subtrokanterik segmental rezeksiyon yöntemiyle uygulanan sementsiz total kalça artroplastisi erken sonuçları
Dr.Göksun PAYAŞLI
pdf döküman 1350 Dinamik kalça çivisi ile tedavi edilen intertrokanterik femur kırıklarında tip-apeks mesafesi ölçümleri ve sonuçlara etkisi
Dr.Kubilay BENG
pdf döküman Künt batın travması sonucu gelişen solid organ yaralanmalarına güncel yaklaşım
Dr.Mehmet Özgür ÇETKİN
pdf döküman Omuz sıkışma senDromunun tedavisinde akromiyoplastinin rolü
Dr.Rüştü NURAN
pdf döküman Otojen hamstring tendonlariyla artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu (cross pin tekniği)
Dr.Volkan KILINÇOĞLU
pdf döküman Total diz artroplastisi erken dönem sonuçları
Dr.Yavuz ÜSTÜNER
pdf döküman 65 yaş üzeri ,osteoporotik ,4 parçalı intertrokanterik femur kırıklarında leinbach protez ile 135 derece kayıcı kalça çivisi uygulamalarımızın karşılaştırılması
Dr.Arel GERELİ
pdf döküman Larasaferaseal retis tanısında 24 saatlik çift broblu PH mostformuzasyonu
Dr.Yıldıray GENÇ
pdf döküman Erişkin femur cisim kırıklarında antegrad kilitli intramedüller çivileme uygulamalarımız
Dr.Gökhan B. SEVER
pdf döküman Humerus dihafiz kırıklarında tedavi sonuçlarımız
Dr.İsmail UĞUR ŞENER
pdf döküman Total diz artroplastisi orta dönem sonuçlarımız
Dr.Meriç Enercan
pdf döküman Ortopedide kırık cerrahisinde postoperatif infeksiyon takibinde prokalsitonin yeni bir tanı ve takip kriterimidir?
Dr.Davut YASMİN
pdf döküman Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perküton çivileme yöntemi ve sonuçlarımız.
Dr. Burak ŞENER
pdf döküman Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perküton çivileme yöntemi ve sonuçlarımız.
Dr. Ozan AKÇA
pdf döküman Alt ekstremite kırıklarının plak ile biyolojik tespiti.
Dr. Volkan BALCI
pdf döküman Çocuk önkol kırıklarının cerrahi tedavisi.
Dr.Özkan KÖSE
pdf döküman Erişkinlerde suprakondiler femur kırıklarının cerrahi tedavisi.
Dr.Erkan TAN
pdf döküman Crowe tip 3 ve tip 4 kalça displazisine sekonder gelişmiş osteoartritlerde total kalça protezi uygulamalarımız.
Dr.Murat ÇAKAR
pdf döküman Ön çapraz bağ lezyonlarının otojen hamstring tendon grefti ile (endobutton-cl tekniği) tedavisi ve sonuçları.
Dr.Selçuk BEKİ
pdf döküman Torakolomber geçiş bölgesinin instabil kiriklarinda anterior-posterior kombine yaklaşimla kisa segment 3600 füzyon sonuçları.
Dr.Celal IŞIK
pdf döküman Femur trokanterik bölge kırıklarında pfn (proksimal femoral nail) uygulamalarımız ve sonuçları.
Dr.Tuhan KURTULMUŞ
pdf döküman Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde uygulanan salter tavan osteotomisine femoral kisaltma eklemenin avantajlari.
Dr.Fatih ÜNÜVAR
pdf döküman İnaktivite osteoporozunun önlenmesinde zoleDronik asitin etkinligi sıçanlarda kemik yogunlugu çalısması.
Dr.Ömer Selçuk ÖÇMEN
pdf döküman Pes ekinovarus tedavisinde CSTR ve PMR ameliyatlarının sonuçları ve karşılaştırılması
Dr.Gökmen DENİZ
pdf döküman Osteoartrit nedeniyle primer total diz artroplastisi uygulanan olguların değerlendirilmesi.
Dr. Cabbar YILMAZ
pdf döküman Gelişimsel kalça displazisinin açık redüksiyon ve salter innominate osteotomisi ile cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dr.Fatih İNCİ
pdf döküman Adölösan ve erişkin asetabuler displazili hastalarda modifiye steel tekniği ile üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımız ve erken dönem sonuçları.
Dr.Utku Erdem ÖZER
pdf döküman Ponseti yöntemi ile tedavi edilen pes ekinovaruslu olguların uluslararası pes ekinovarus çalışma grubu(ıcfsg) değerlendirme formuna göre geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dr.Mehmet Mesut SÖNMEZ
pdf döküman Çocuklardaki deplase suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları.
Dr.Bekir Yavuz UÇAR

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip